1 Tess 1:1 – Hälsning

Christian Mölk1 Tessalonikerbrevet Leave a Comment

Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er.

 • Från Paulus
  • Paulus (ca 5 e.Kr. – ca 67 e.Kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).
   • Det romerska namnet ”Paulus” betyder ”den lille” och hans tidigare hebreiska namn ”Saul” betyder ”efterfrågad”.
   • Till att börja med hette Paulus ”Saul” och var en sträng farisé som förföljde de kristna i sin nitälskan till Gud (Apg 22:4).
   • På vägen till Damaskus fick Saul möta Jesus (Apg 9) och blev därefter en apostel som missionerade bland hedningarna (Gal 2:8).
   • Paulus gjorde tre missionsresor, skrev (minst) 13 brev och dog martyrdöden i Rom.
  • Paulus skrev detta brev till tessalonikerna på sin andra missionsresa, cirka år 52, vilket gör brevet till det troligtviss första i Nya Testamentet.
 • Silvanus och Timoteus
  • Även om Paulus var en hård arbetare, så var han inte en ensam arbetare. Paulus ville alltid ha ett team runtomkring sig.
   • Jesus sände ut lärjungarna två och två (Mark 6:7).
   • På samma sätt bör kristna arbetare idag jobba tillsammans med andra.
  • Silvanus är den romerska varianten av namnet ”Silas”.
   • Silvanus var en av Paulus närmaste medarbetare på Paulus andra missionsresa (Apg 15:40) och följde med Paulus till Tessalonika (Apg 17:1-9).
   • Silvanus finns även omnämnd annorstädes i Nya Testamentet (1 Petr 5:12, 2 Kor 1:19).
  • Timoteus var en ung man som Paulus under sin första missionsresa hade lett till tron på Jesus (1 Tim 1:2).
   • Namnet ”Timoteus” betyder ”ära Gud” eller ”ärad av Gud”, ett namn som han förmodligen fick eftersom hans mor och mormor var troende (2 Tim 1:5).
   • Timoteus far var grek (Apg 16:3) och hans mor var judinna.
   • Timoteus var förmodligen Paulus närmaste och mest pålitliga medarbetare. Paulus skrev sex brev tillsammans med Timoteus och skickade två till honom.
 • Församlingen i Tessalonika
  • Församlingen är kortfattat den samling människor som tror på Jesus. Gud har kallat de troende ut från världen, fött dem på nytt och sedan sänt tillbaka dem in i världen för att vittna om Jesus.
  • Tessalonika var huvudstad i den romerska provinsen Makedonien.
  • Det var Paulus själv som hade grundat församlingen i Tessalonika på hans andra missionsresa (Apg 17:1-9) men var tvungen att lämna i all hast på grund av oroligheter (Apg 17:10).
 • Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus
  • Här kopplar Paulus samman de två ord man brukar använda om Gud: ”Gud” och ”Herren” och visar på så sätt Faderns och Sonens enhet (Joh 10:30).
 • Nåd och frid vare med er.
  • Det var vanligt på Nya Testamentets tid att inleda brev med liknande hälsningsfraser.
  • Det är ingen slump att Paulus skriver ”nåd” före ”frid”. Det är nämligen Guds nåd som ger människan frid. Om människan har fått nåd och förlåtelse från sina gamla synder kan människan istället blicka framåt mot ett liv i frid.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.