1 Tess 4:13-18 – Herrens ankomst

Christian Mölk1 Tessalonikerbrevet 1 Comment

 Bröder, vi vill att ni skall veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud skall föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord.

 • Bröder, vi vill att ni skall veta hur det förhåller sig med dem som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp.
  • Paulus hade bara hunnit vistas hos tessalonikerna en kort tid innan han var tvungen att fly i all hast. Paulus har hunnit påbörja undervisningen om Jesu snara återkomst men verkar inte ha haft möjlighet att avsluta och berätta hur det går för de kristna som dör innan Jesus kommer tillbaka. Eftersom Jesus ännu inte kommit tillbaka är tessalonikerna därför oroliga att de kristna som hade dött hade gått miste om allt.
  • När en troende människa dör så kommer dess ande till Gud medan kroppen ”sover” i väntan på kroppens uppståndelse (1 Kor 15:50-55, 2 Kor 5:8).
   • När Lazarus dog så kallar Jesus det för att han ”sover” (Joh 11:11-14).
   • De tidiga kristna kallade sina begravningsplatser för ”sovplatser” (det engelska ordet ”cemetery” kommer från det grekiska ordet för ”sovplats”).
  • En kristen får givetvis sörja över de som har dött men kan samtidigt vara trygg i att den döde är hos Gud och kommer att återuppstå så småningom; hoppet är inte ute.
   • Paulus uttrycker flera gånger att han egentligen hellre vill dö så att han får komma till Gud, men att han samtidigt vill stanna kvar på jorden för att fler ska kunna bli kristna (2 Kor 5:8, Fil 1:23).
 • Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud skall föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom.
  • Det faktum att vi kristna ska uppstå är lika säkert som att Jesus har dött och uppstått. Så den som tror på Jesus kan alltså vara helt säker på att få uppstå så småningom.
 • Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade.
  • När Jesus kommer tillbaka kommer han att föra med sig alla kristna som har dött och låta de uppstå med en ny himmelsk kropp (1 Kor 15:35-53).
  • Paulus säger att han har fått detta budskap från Jesus, men han citerar inget känt avsnitt i Nya Testamentet så det är alltså mycket möjligt att Jesus sa detta till Paulus personligen (Joh 21:25, Gal 1:11-12).
  • Paulus och tessalonikerna trodde att Jesus skulle komma tillbaka under deras livstid (1 Kor 7:29). Det är bra att hela tiden leva som att Jesus kan komma tillbaka vilken sekund som helst eftersom man då alltid strävar efter att leva ett helgat liv.
 • Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen.
  • Jesus kommer att komma tillbaka på samma sätt som han lämnade (Apg 1:11).
   • Jesus kommer att komma tillbaka till Olivberget i Jerusalem (Sak 14:1-4, Apg 1:11–12).
   • Jesus kommer omgivas av moln vid sin återkomst (Luk 21:27).
   • Alla kommer att kunna se Jesus återkomst (Luk 17:24).
   • En Guds basun kommer att ljuda vid Jesus återkomst (1 Tess 4:16).
  • Den ende i Bibeln som beskrivs som en ärkeängel är Mikael (Jud 1:9).
 • Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren.
  • Efter att Jesus har kommit tillbaka till jorden och de döda har uppstått så kommer övriga kristna att tas med upp till himlen av Jesus.
  • Paulus skrev upprepade gånger att han längtade efter att få vara med Herren (Fil 1:23, Kol 3:4, 2 Kor 5:8).
 • Trösta därför varandra med dessa ord.
  • Förmodligen var tessalonikerna oroliga för de kristna som hade dött innan Jesus hade kommit tillbaka och var rädda för att de hade missat allt när de dog. Men Paulus uppmuntrar tessalonikerna med att både de döda och de levande kommer att komma till himlen och uppmanar dem till att trösta varandra med detta.
Dela

Comments 1

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.