Markus 2:18-22 – Jesus och fastan

Christian MölkMarkus Leave a Comment

18Johannes lärjungar och fariseerna fastade. Då kom man och frågade Jesus: ”Varför fastar Johannes lärjungar och fariseernas, men inte dina lärjungar?” 19Jesus svarade: ”Inte kan väl bröllopsgästerna fasta medan brudgummen är hos dem? Så länge brudgummen är hos dem kan de inte fasta. 20Men det skall komma dagar när brudgummen tas ifrån dem, och då, på den dagen, kommer de att fasta. 21Ingen syr fast en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel. Då skulle det nya tyget riva bort ännu mer från den gamla manteln och revan bli värre. 22Ingen häller nytt vin i gamla skinnsäckar. Om man gjorde så, skulle vinet spränga säckarna och både vinet och säckarna förstöras. Nej, nytt vin häller man i nya säckar.”” 

 • Varför fastar Johannes lärjungar och fariseernas, men inte dina lärjungar?
  • Enligt Moseböckerna skulle det judiska folket fasta en gång om året, på ”försoningsdagen” (3 Mose 23:27).
   • Det judiska folket fastade även vid fler tillfällen av olika anledningar.
   • Fariséerna hade infört ett antal extra fastedagar och skröt med att de fastade två dagar i veckan (Lk 18:12).
   • Fasta hör vanligtvis samman med att man ångrar sitt syndiga liv eller ber Gud om vägledning (1 Sam 7:6).
  • Jesus förväntade sig att hans lärjungar skulle fasta när hans uppdrag var slutfört.
   • Så länge som Jesus var mitt bland sina lärjungar ansåg han inte att det fanns behov av ytterligare ånger och vägledning.
   • Fasta ska ha sin utgångspunkt i den personliga relationen med Gud. Man ska akta sig för att fasta bara för att människor anser det viktigt.
 • Bröllop
  • Jesus jämför sin egen närvaro med ett bröllop där Jesus är brudgummen och lärjungarna bröllopsgästerna.
   • Ett bröllop ska vara kul och innehålla mycket mat så det passar sig inte att man fastar då.
  • Bröllopstemat förekommer även i andra delar av Bibeln:
   • Jesaja kallar Israel för Guds brud (Jes 54:5).
   • Paulus kallar församlingen för Kristi brud (2 Kor 11:2).
  • På samma sätt som att paret som gifter sig säger ”Ja!” till varandra så behöver Jesus och människan säga ”Ja!” tillvarandra.
   • Jesus har sagt sitt ”Ja!” till dig, har du sagt ditt ”Ja!” till honom?
 • Ingen syr fast en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel
  • Jesus tar nu upp relationen mellan det gamla och det nya förbundet i två liknelser.
  • David H. Stern skriver i sin bok ”The Jewish New Testament Commentary” att det ”okrympta tyget” är det nya förbundet och den ”gamla manteln” är det gamla förbundet.
   • För att den ”gamla manteln” ska bli hel behövs tron på Jesus.
   • Men tron på Jesus måste stämma överens med Gamla Testamentet annars riskerar det att inte hålla, revan kan till och med bli ännu värre än innan.
  • Kontentan är alltså att Gamla Testamentet inte är helt utan Jesus och att man behöver förstå Jesus utifrån Gamla Testamentet.
 • Ingen häller nytt vin i gamla skinnsäckar
  • Enligt Stern så symboliserar det ”nya vinet” tron på Jesus och de ”gamla skinnsäckarna” det gamla förbundet.
   • Om tron på Jesus måste stämma överens med Gamla Testamentet i förra liknelsen så måste det gamla förbundet nu i sin tur anpassa sig efter tron på Jesus.
  • Det Jesus försöker säga är att Gamla Testamentets många regler och lagar inte längre är nödvändiga eftersom Jesus har kommit.
   • För en jude som tror på Jesus är det exempelvis onödigt att offra i templet för att få förlåtelse för sina synder eftersom Jesus har förlåtit alla ens synder på korset.
   • Men om en jude anpassar sina religiösa traditioner så att de passar tron på Jesus så är det inte fel att fortsätta leva efter judiska traditioner och regler.
  • Ett annat sätt att se på denna liknelse är att det ”nya vinet” symboliserar Guds rike och att de ”nya skinnsäckarna” symboliserar den nya miljö eller kultur där Guds rike predikas.
   • Evangeliet får alltså framgång först när Guds rike predikas på ett sätt som den nya miljön förstår. För ungdomar behöver man förklara Guds rike så att ungdomar förstår och för norrmän behöver man förklara Guds rike så att norrmän förstår.
   • En missionär som reser till en ny miljö behöver alltså förklara evangeliet på ett sådant sätt och med ett sådant språk så att åhörarna förstår. En missionär behöver lägga ner mycket tid på att lära sig den nya miljöns kultur, seder, språk och trosföreställningar och förmedla budskapet om Jesus på ett relevant sätt utan att för den sakens skull urvattna eller förändra budskapet.
   • Paulus är ett utmärkt exempel på detta eftersom hans missionsmetod var att bli som de han predikade för (1 Kor 9:19–23).
    • När Paulus missionerade bland judar så betedde han sig och predikade evangeliet så att judar förstod (Apg 13:14, Apg 16:2, Apg 17:1-2, 18:18).
    • När Paulus missionerade bland greker så predikade han evangeliet så att greker förstod (Apg 17:16-34).

 
Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.