Vem såg Jesaja?

Christian Mölk Teologi, Treenigheten Leave a Comment

I Jesaja kapitel 6 får Jesaja komma inför Guds tron och får se YHWH, Gud själv:

“I det år då kung Ussia dog, såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar: Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög de. Och den ene ropade till den andre: ”Helig, helig, helig är Herren Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet.” Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka, och huset blev uppfyllt av rök. Då sade jag: ”Ve mig, jag förgås! Ty jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett Konungen, Herren Sebaot.” Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol, som han med en tång hade tagit från altaret. Med det rörde han vid min mun och sade: ”När nu detta har rört vid dina läppar, har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad.” Och jag hörde Herrens röst. Han sade: ”Vem skall jag sända och vem vill vara vår budbärare?” Då sade jag: ”Här är jag, sänd mig!” Han sade: ”Gå och säg till detta folk: Ni skall höra och höra, men inte förstå, och ni skall se och se, men inte begripa. Förhärda detta folks hjärta, gör deras öron döva och deras ögon blinda, så att de inte ser med sina ögon, hör med sina öron eller förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade.” ” (Jesaja 6:1–10, SFB-98)

  • Jesaja såg med egna ögon Adonaj och YHWH.
  • Jesaja kallas till att vara Guds budbärare.
  • Folk lyssnar inte på Jesajas budskap eftersom deras hjärtan är förhärdade.

När aposteln Johannes i sitt evangelium citerar detta stycke från Jesaja så säger han plötsligt att den som Jesaja såg var Jesus:

“Fastän han hade gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom. Så uppfylldes profeten Jesajas ord: Herre, vem trodde vad som predikades för oss, och för vem var Herrens arm uppenbarad? Alltså kunde de inte tro. Jesaja har också sagt: Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte ser med sina ögon och förstår med sina hjärtan och vänder om och blir botade av mig. Detta sade Jesaja, därför att han såg hans härlighet och talade om honom. Ändå var det många, även bland medlemmarna i Stora rådet, som trodde på honom. Men för fariseernas skull ville de inte bekänna det, för att de inte skulle bli uteslutna ur synagogan. De ville hellre bli ärade av människor än av Gud. Jesus ropade: ”Den som tror på mig, han tror inte bara på mig utan på honom som har sänt mig, och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. ” (Johannesevangeliet 12:37–45, SFB-98)

  • Jesaja såg YHWH sitta på tronen.
  • När Johannes citerar Jesaja säger han att det var Jesus som Jesaja såg.
  • Jesus säger: ”Den som ser mig, han ser honom som har sänt mig”.
  • Även Jesus generation var förhärdade.

Några frågetecken kring texterna:

  • Eftersom Jesaja såg YHWH men Johannes hävdar att Jesaja såg Jesus, betyder det då att Jesus är YHWH? Jesus själv säger: ”Jag och Fadern är ett.”
  • På samma sätt som Jesajas generation inte trodde på Jesajas budskap eftersom deras hjärtan var förhärdade så tror inte Jesus generation på Jesus eftersom även deras hjärtan är förhärdade. Vad innebar deras förhärdelse? Är det så att de inte kunde tro att Jesus är YHWH? Jesus själv verkar ju indikera detta när han säger: ”Den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. ”

Share this Post

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.