Pastor Christian Mölk | Gal 3:28 – Man och kvinna ett i Kristus

För att verkligen gå till botten med detta med “biblisk feminism” måste vi förstå att det har hänt någonting helt nytt i och med Jesu död på korset. En ny “frihet” har skapats för oss som tror på Jesus: “Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.(Gal 3:28)

I alla tider har människan frestats att identifiera sig själv utifrån det som skiljer oss ifrån varandra: etnicitet, social status och kön. Människan har gett sig själv och sin egen grupptillhörighet fördelar på bekostnad av andra. Rasism, klasskamp, slaveri och diskriminering av kvinnor har varit en tragisk del av människans historia.

Men allt detta vänds upp och ner på korset. Från och med Jesu död inträder vi i Guds rike och definieras nu först och främst utifrån att vi tillhör Jesus och är “ett i Kristus”.

Visst är det fortfarande skillnad på man och kvinna, och visst kan man naturligtvis fortsatt vara stolt och glad över sin etnicitet och kultur. Men vår primära identitet är i Kristus och vi är således först och främst “kristen” och i andra hand “svensk” eller “grek”. Stoltheten över det egna får aldrig övergå i förakt och förtryck av andra.

I församlingen ska vi alltså vara glada över alla våra olika språk, kulturer och traditioner. Våra olikheter är tänkta att leda till glädje och att vi får möjligheten att prisa Gud på fler språk och sätt. Men vi får inte låta våra skillnader separera oss ifrån varandra och göra åtskillnad oss emellan. Den mur som tidigare fanns emellan oss är nu tack vare Jesu död på korset nedriven. En iranier kan vara ledare lika väl som en svensk. En bidragsberoende kan vara lika duktig på att be för sjuka som en industrichef. En kvinna kan vara lika bra på att predika som en man. Det som det beror på är vilken kallelse man har fått från Gud och vilka gåvor man har utrustats med av den helige Ande, inte vilken etnicitet, social status eller kön man har.

Så enligt mig har en “biblisk” feminism sin start på korset. Genom sin död öppnar Jesus möjligheten för kvinnor att lämna en patriarkal, diskriminerande och förtryckande struktur, och istället träda in i Guds rike där man och kvinna är ett i Kristus. Broder och syster.

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.