Religionspluralism i Svenska kyrkan

Christian MölkBlogg, Den svenska kyrkan Leave a Comment

I DN 19/8 skriver några av Svenska kyrkans präster i Stockholm att de vill öppna upp sin kyrka för andra religioner och frågar sig: “Är alla religioner lika sanna eller äger vi kristna Sanningen? Ber judar, kristna och muslimer till samme Gud eller är tron på Jesus Kristus den enda möjliga vägen till frälsning?”

Ett enkelt svar på dessa frågor, åtminstone för den som tror att Bibeln är Guds ord, är att det inte är vi kristna som ”äger” sanningen, utan att det är Jesus Kristus som ÄR Sanningen. Ja, judar och kristna ber till samme Gud, men tron på Jesus Kristus är den enda möjliga vägen till frälsning. Om detta uttalar sig Jesus i Johannesevangeliet:

“Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” (Joh 14:6)

Men i tidningen Dagen 20/8 säger en av dessa debattörer, domprost Hans Ulfvebrand, att: “det är ett anspråk som Johannesevangelisten har, och som han lägger i Jesu mun. Det anspråket är som om jag säger till min fru ”du är den finaste i världen”, det säger jag i ett kärleksspråk till henne men jag kan inte veta om hon är bäst i världen.”

Religionspluralism

Dessa uttalanden beror på att präster i Svenska kyrkan har öppnat upp sig för en villolära som kallas “religionspluralism“, som man skulle kunna beskriva ungefär så här:

  • En viss religion är inte den enda exklusiva källan till sanning och man erkänner att det finns sanningar även i andra religioner.
  • Två eller flera religioner med ömsesidigt uteslutande sanningsanspråk är lika giltiga.
  • De olika exklusiva anspråk som olika religioner hävdar, är varianter av universella sanningar som har undervisats sedan urminnes tider.
  • Man vill jobba för enighet, samarbete och ökad förståelse mellan olika religioner.
  • Man vill uppnå en harmonisk samexistens mellan anhängare av olika religioner eller olika religiösa samfund.

Vad säger då Bibeln?

För det första, Hans Ulfvebrand har fel, det är inte Johannesevangelisten som lägger orden i Jesu mun, vi ser nämligen i texten att det är Jesus själv som säger dessa ord: JAG är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” (Joh 14:6). Om det inte alls är Jesus som säger detta utan Johannesevangelisten bara har hittat på detta så stämmer inte Johannesevangeliet och i förlängningen kan vi inte lita på att Bibeln är Guds ord.

För det andra, även Petrus predikade att Jesus är den enda vägen till frälsning: Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apg 4:12). Menar Hans Ulfvebrand att Johannesevangelisten la även dessa ord i Petrus mun? För övrigt så uttalar Petrus dessa ord till förespråkare för en annan trosuppfattning. Om Petrus hade modet att våga predika för icke-kristna att Jesus är enda vägen till frälsning så borde väl vi också göra det?

För det tredje, om det finns andra vägar till Gud än genom Jesus, då blir korset och Jesu död onödigt. Bibeln är nämligen tydlig med att syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. (Rom 6:23). För att få evigt liv och komma till himlen måste man alltså få sina synder förlåtna, och var och en som tror på honom [Jesus] får syndernas förlåtelse genom hans namn.” (Apg 10:43). Syndernas förlåtelse möjliggjordes genom att Jesus, som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. (2Kor 5:21). Vi är friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd. (Ef 1:7).

För det fjärde, det finns ingen annan än just Jesus som kan ge oss förlåtelse för våra synder. Om det hade funnits någon annan möjlighet, vilken som helst, att få sina synder förlåtna var Jesus inte tvungen att dö. Paulus tar upp detta i sitt första brev till Korinth:

18Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. 19Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner. 20Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? 21Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. 22Ty judarna begär tecken och grekerna söker visdom. 23Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. (1Kor 1:18–23)

För det femte, ALLA människor kommer att stå till svars inför Gud och bara de som tror på evangeliet kommer att få komma in i “vilan” (himlen):

1Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen, när nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. 2Ty evangeliet har predikats för oss liksom för dem. Men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det. 3Det är vi som tror som går in i vilan. Herren säger: Då svor jag i min vrede: De skall aldrig komma in i min vila, och det fastän hans verk stod färdiga sedan världens grund blev lagd. (Heb 4:1–3)

12Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. (Heb 4:12–13)

Avslutningsvis

Denna religionspluralistiska villolära är mycket allvarlig eftersom den lockar folk bort från Jesus, den gör att folk tappar tron på Bibeln som Guds ord, korset blir onödigt och mister sin kraft, och syndare får inte sina synder förlåtna. De som predikar religionspluralism gör alltså syndare en ofattbar björntjänst i och med att de förhindrar folk frälsning. Istället för att predika denna villolära borde vi göra som Jesus har befallt oss:

Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd.” (Mark 16:15–16)

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.