Pastor Christian Mölk | Våld mot kristna är vardag

Här i Sverige har vi kristna det väldigt bra. Oförskämt bra. Vi har frihet att tro, leva och missionera som vi vill. Nyttjar vi dessa möjligheter? Det är ett välkänt faktum att kristna är bättre på att stå upp för sin tro när det råder någon form av förföljelse. Det är ju först när det kostar som man är beredd att betala.

I många andra länder råder det brist på religionsfrihet och i somliga länder till och med förföljs kristna. Det minsta vi i Sverige kan göra är att uppmärksamma de svåra situationer som kristna befinner sig i. Därför gläder det mig att Erik Helmerson tar upp saken i Dagens Nyheter: “Bryt tystnaden om våld mot kristna.” Där skriver Helmerson bl.a. att “75 procent av all religiös förföljelse riktas mot kristna. 105.000 människor dödas årligen just för att de är kristna” och att “Vissa undersökningar gör gällande att omkring 200 miljoner av dem lever under ständigt våldshot och att ytterligare 350 till 400 miljoner utsätts för diskriminering i sin vardag.”

I Egypten är de kristna kopterna i en utsatt situation. I dagens Dagen citeras den koptiska kyrkoledaren Yohanna Qulta angående detta: “Vad islamister och andra behöver förstå är att religiösa stater alltid har misslyckats. Det har skett överallt, både i kristna och muslimska sammanhang. Kyrkan befriades när det blev fri från staten. Har kyrkan kollapsat i Frankrike eller Europa? Nej, den lever. Men det har visat sig att en religiös stat inte är förenlig med den mänskliga naturen. Religionens roll är att forma människors samveten. Den skärper människor så att affärsmän, ingenjörer och arbetare får samveten. Men religionen ska inte reglera trafiken eller skatterna, inte heller bestämma om man ska klä sig i hijab eller niqab. Religionen ska ge råd och vägledning, men människor måste få vara fria att välja.”

Förhoppningsvis kan den arabiska våren öppna upp möjligheter att förbättra religionsfriheten i dessa länder. Vi kristna i Sverige borde passa på att uppmärksamma de utsatta kristnas situation och ständigt be för våra medsyskon.

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.