Hur är Bibeln Guds Ord?

Christian MölkBlogg, Nyheter Leave a Comment

Roger Gustavsson och Anders Robertsson skriver en mycket läsvärd insändare i Dagen som heter ”Bibelsyn på entreprenad”, där de bl.a. tar upp Bibelsynen på Örebro Missionsskola där jag för närvarande läser sista året teologi.

De skriver ”Seth Erlandsson har i Folkbibelnytt visat hur ett flertal exempel på historisk-kritiska ståndpunkter återfinns i ”Profeterna – en guide till Gamla testamentets böcker”. Jesajaboken förklaras utifrån det gängse evolutionistiska tankeutvecklingsschemat, med sena dateringar, Jeremias budskap diskuteras som en rent mänsklig produkt, Daniels bok förklaras helt bibelkritiskt som en återspegling av tankegångar från 160-talet före Kristus (vilket skulle innebära att författaren inte återger en sann historia av Daniel på 500-talet utan en påhittad dito) etcetera.”

Denna bok används som kurslitteratur och två av lärarna har medverkat som författare. Det är helt riktigt att skolan lyfter fram dessa ”historisk-kritiska ståndpunkter”, inte bara genom kurslitteraturen utan även på lektionerna. Själv har jag en ganska kritisk inställning till den historisk-kritiska Bibelsynen och har därför hamnat i flera eldiga diskussioner med både lärare och elever på skolan, och jag tror därför att jag numera börjat förstå hur de tänker. Det är min bedömning att de allra flesta lärare på Örebro Missionsskola står på två ben; å ena sidan har de otvivelaktigt en varm Gudstro och ett kärt förhållande till Bibeln, och å andra sidan så vill de inte likt en struts stoppa huvudet i sanden och låtsas som att Bibelforskningen inte har kommit fram till något.

Med andra ord; om Bibelforskningen visar att det finns starka kopplingar mellan exempelvis Daniels bok och 160-talet f.Kr., varför blunda för detta? Är man inte mer ärlig mot Bibeln om man försöker förstå varför dessa kopplingar finns? Kanske har vi tidigare förstått Bibeln på ett felaktigt sätt? Daniels bok är fortfarande Guds Ord även om den inte skrevs av Daniel och kanske kan vi förstå Gud bättre om vi är ärliga med hur, när och varför Daniels bok skrevs? Det är alltså inte en fråga om Bibeln är Guds Ord, utan hur Bibeln är Guds Ord.

Jag vill betona att denna beskrivning inte är en beskrivning av min egen personliga Bibelsyn utan hur jag har uppfattat Bibelsynen på Örebro Missionsskola. Själv har jag en ganska enkel och oproblematisk Bibelsyn, jag funderar inte så mycket på när, hur och varför Bibeln skrevs utan är rätt så nöjd med att den skrevs. Oavsett hur Bibeln kom till så är den ju fortfarande Guds Ord.

En intressant fråga är ju dock vart denna Bibelsyn på Örebro Missionsskola leder till i framtiden. Än så länge finns det ju ett stort glapp mellan den outbildade kristnes Bibelsyn och den teologiskt utbildade. Vad händer när allt fler outbildade kristna får upp ögonen för att det finns något som heter ”historisk-kritisk Bibelsyn”? Vad händer med Sveriges församlingar när majoriteten av pastorerna börjar undervisa utifrån en sådan Bibelsyn? Kommer vi att tappa vår naiva tro på Guds Ord eller kommer vi att förstå Bibeln på ett djupare sätt?

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.