Markus 9:42-50 – Frestelser och förförelser

Christian MölkAndakter, Markus Leave a Comment

42Den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom är det bättre att en kvarnsten läggs om hans hals och han kastas i havet. 43Om din hand förleder dig till synd, så hugg av den! Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha båda händerna i behåll och komma till Gehenna, till elden som aldrig släcks. 45Och om din fot förleder dig till synd, så hugg av den! Det är bättre för dig att gå in i livet halt än att ha båda fötterna i behåll och kastas i Gehenna. 47Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det! Det är bättre för dig att gå in i Guds rike med ett öga än att med båda ögonen i behåll kastas i Gehenna, 48där deras mask inte dör och elden inte släcks. 49Ty var och en skall saltas med eld. 50Salt är bra, men om saltet förlorar sin sälta, hur skall ni då få det salt igen? Ha salt i er och håll fred med varandra!”” 

 • Den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom är det bättre att en kvarnsten läggs om hans hals och han kastas i havet.
  • Detta uttalande är en typisk hyperbol, en ”en överdrivande liknelse med syfte att skapa en oväntad reaktion hos åhörarna”. Hyperboler var vanliga på Jesu tid och var väldigt användbara när Jesus ville chocka åhörarna i syfte att skapa en reflektion. En hyperbol är inte tänkt att tolkas bokstavligt, utan i detta fall syftar liknelsen till att Jesu lärjungar ska förstå det stora allvaret i att förleda någon annan att synda.
  • De små som nämns är antingen barn eller nya i tron. Dessa har inte hunnit mogna tillräckligt i sin tro för att kunna stå på egna ben eller vara tillräckligt starka för att stå emot frestelser.
  • Att kasta någon i havet med en kvarnsten runt halsen var en romersk och grekisk avrättningsmetod.
 • Om din hand förleder dig till synd, så hugg av den! Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha båda händerna i behåll och komma till Gehenna, till elden som aldrig släcks.
  • Jesus är återigen inte bokstavlig när han uppmanar sina lärjungar att hugga av sina händer, utan använder ännu en ”hyperbol”, dvs. ett chockerande språk för att hans lärjungar ska förstå det stora allvaret.
   • Om man mot all förmodan skulle få för sig att hugga av sig sin hand för att man blir frestad, så uppstår ju problemet med att även den andra handen kan förleda till synd, och hur ska man då hugga av den handen om man bara har en hand kvar?
   • Jesus poäng är alltså inte att man bokstavligt ska hugga av sig sina kroppsdelar utan att om man är i en situation där man är utsatt för frestelser bör man göra allt man kan för att ta sig därifrån så att man inte kan falla för frestelsen (1 Mose 39:11-12, 1 Kor 6:18).
 • Gehenna (Hinnom-dalen), är en dal i Jerusalem.
  • Enligt en teori användes Hinnom-dalen som Jerusalems sopstation där man brände skräp. Eldarna var ständigt igång och fungerade därför som en bild på helvetet. Dock finns det inget Bibelstöd för denna teori.
  • Hinnom-dalen användes under gammaltestamentlig tid till att offra barn till avguden Molok (Jer 32:35).
  • Gehenna är ingen trevlig plats, så Jesus varnar sina lärjungar för att utföra synder som leder till Gehenna (Matt 5:22) och uppmanar till att frukta den Gud som har makt att döma människor till Gehenna (Luk 12:5).
  • Helvetet är tänkt för Djävulen och hans änglar (Matt 25:41), men är också en plats dit människor som inte tillhör Gud kommer (Matt 13:40-42).
   • Jesus har fått makten att döma människor (Joh 5:27) och han kommer att döma de ogudaktiga till Gehenna (Upp 21:8).
    • De som tror på Jesus kommer dock att få evigt liv (Joh 3:36) och komma till paradiset (Luk 23:43).
 • Ty var och en skall saltas med eld.
  • I Gamla Testamentet skulle alla matoffer saltas innan de offrades (3 Mose 2:13).
   • På samma sätt kommer Jesus lärjungar att fungera som ett levande offer till Gud som ”saltas” genom prövningar (Rom 12:1, 1 Pet 4:12).
  • Den prövningens eld som Jesus lärjungar går igenom är att föredra framför den eviga eldn som de ogudaktiga hamnar i.
 • Salt är bra, men om saltet förlorar sin sälta, hur skall ni då få det salt igen? Ha salt i er och håll fred med varandra!
  • Salt har främst två användningsområden; smaksättning och konservering.
   • Salt ger smak åt vad det än saltas på. Mat kan förvandlas från helt smaklöst till fantastiskt gott enbart med lite salt, men salt som mister sin sälta blir lika värdelöst som sand.
    • Guds folk är jordens salt och borde ge smak åt en livlös värld genom att sprida evangeliet om Jesus.
   • Salt har en bevarande och konserverande effekt.
    • Guds folk är jordens salt och bör se till så att världen inte ruttnar i synd genom att exempelvis arbeta för en rättvisare värld, engagera sig politiskt och genom att finnas på alla olika sorters arbetsplatser. Om en kristen finns på en viss plats har han/hon en stor möjlighet att förbättra den miljön genom att sprida kärlekt och därmed se till så att inte synden tar över för mycket.
  • Gud har instiftat ett saltförbund med Israel (4 Mose 18:19) och gett Israel till Messias genom ett saltförbund (2 Krön 13:5).
   • Israel och Messias är tänkta att fungera som salt åt resten av världen.
  • En lärjunge bör se till så att han har salt i sig så att han kan betjäna resten av världen genom att sprida Guds rike.
   • Om lärjungarna bråkar om vem som är störst riskerar de att förlora sin sälta och därmed inte fungera som salt bör fungera.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.