Pastor Christian Mölk | Markus 9:30-32 – Jesus talar än en gång om sitt lidande

Sedan gick de därifrån och vandrade genom Galileen. Jesus ville inte att någon skulle få veta det, eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sade: ”Människosonen skall utlämnas i människors händer, och de kommer att döda honom, och efter tre dagar skall han uppstå.” Men de förstod inte vad han sade och vågade inte fråga honom.

 • Sedan gick de därifrån och vandrade genom Galileen.
  • Jesus börjar nu avsluta sin tjänst i Galileen och går in i en ny fas som kommer att sluta med korsfästelsen i Jerusalem.
 • Jesus ville inte att någon skulle få veta det, eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar.
  • När Jesus predikade för allmänheten så predikade han inte om att Messias måste dö.
   • När Petrus fick reda på att Messias kommer att dö, försökte han hindra Jesus från detta (Mark 8:31–33).
    • Om även allmänheten får veta att Messias snart kommer att dö, är risken uppenbar att även de kommer att försöka förhindra Jesus död, och då går försoningen om intet. Därför vill inte Jesus att folket ska få veta detta förrän försoningen är genomförd. Först efter sin död och uppståndelse fick lärjungarna i uppdrag att undervisa folket om detta.
 • Men de förstod inte vad han sade och vågade inte fråga honom.
  • Även lärjungarna hade svårt för budskapet om Jesus död, men Jesus undervisade dem ändå om detta så att de skulle veta om det i förväg.
  • Lärjungarna, såväl som det övriga folket, hade en felaktig förförståelse och trodde att Messias skulle vara en mäktig konung som befriar Israel på ett världsligt sätt.
   • Dock borde lärjungarna och folket ha känt till att Jesaja profeterade att Messias kommer att lida och dö för folkets skull (Jes 53).

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Tagged with →  
Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.