Pastor Christian Mölk | Markus 7:14-23 – Orenhet kommer inifrån

14 Jesus kallade till sig folket på nytt och sade: ”Hör på mig allesammans och förstå: 15 Ingenting som utifrån går in i människan kan göra henne oren, men det som går ut ur människan, det orenar henne.” 17 När han hade lämnat folket och kommit hem, frågade hans lärjungar vad han menade med denna liknelse. 18 Han svarade dem: ”Är ni också oförståndiga? Inser ni inte att det som utifrån går in i människan inte kan göra henne oren, 19 eftersom det inte går in i hennes hjärta utan ner i magen och ut på avträdet?” Därmed förklarade han all mat för ren. 20 Och han tillade: ”Det som går ut ur människan, det gör henne oren. 21 Ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord, 22 äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. 23 Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren.” 

 • Ingenting som utifrån går in i människan kan göra henne oren, men det som går ut ur människan, det orenar henne.
  • Fariseerna menade att maten blev ceremoniellt oren om man åt med orena händer. Jesus går nu tvärt emot denna uppfattning och förklarar för sina åhörare att mat inte kan orena en människa, oavsett om man har tvättat sina händer eller inte.
  • Jesus förklarar för sina lärjungar att orenhet istället kommer från hjärtat.
   • En människa blir oren om det som Jesus beskriver utgår från hennes hjärta, oavsett om man har följt alla ceremoniella renhetsföreskrifter.
 • Därmed förklarade han all mat för ren.
  • Det råder oenighet om huruvida Jesus här avslutar den (kosher) lag som Gud gav till Israels folk angående vilken mat de fick äta (3 Mose 11).
   • Utifrån sammanhanget så verkar det som att Jesus inte pratar om huruvida Israels folk nu tillåts äta all mat utan snarare konstaterar att den mat som Israels folk enligt Moseböckerna fick äta inte blir oren om den äts utan fariseernas ceremoniella regler.
    • Vi ser också i Apostlagärningarna att Petrus inte har uppfattat att Jesus avslutat judarnas speciella matregler (Apg 10:9-28).
   • Man skulle också kunna tolka det som att Markus förklarar för sina kristna läsare att Jesus inte kräver av en kristen att man går in under judiska matregler.
    • En jude som blir kristen kan alltså enligt en sådan tolkning fortsätta leva i enlighet med de matregler som finns i Bibeln medan en icke-jude som blir kristen inte bör gå in under de judiska matreglerna.
 • Ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap.
  • Även om de flesta av oss kan slå oss för bröstet och hävda att vi aldrig har mördat någon så har vi nog fallit för någon annan ondska i denna lista. Tyvärr är människan full av synd och behöver en frälsare som kan förlåta oss våra synder och skapa i oss ett nytt och rent hjärta. I och med att Jesus dog på korset så tog han alla våra synder och gav oss möjligheten att bli förlåtna och renade.
   • ”Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” (1 Joh 1:8-9).
   • ”Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande.” (Psalm 51:12).

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Tagged with →  
Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.