Markus 6:14-29 – Johannes Döparens död

Christian MölkMarkus Leave a Comment

Jesu namn hade nu blivit känt, och kung Herodes fick höra att det var Johannes Döparen som hade uppstått från de döda och att dessa krafter därför verkade i honom. En del sade att han var Elia, och andra att han var en profet, lik någon av profeterna. När Herodes hörde detta sade han: ”Johannes, han som jag har halshuggit, har uppstått.” Herodes hade nämligen låtit gripa och binda Johannes och sätta honom i fängelse för Herodias skull, hustru till hans bror Filippus. Henne hade Herodes gift sig med, men Johannes hade sagt till honom: ”Det är inte tillåtet för dig att ha din brors hustru.” Herodias hatade honom och ville döda honom, men hon kunde inte, eftersom Herodes hade respekt för Johannes. Han visste att Johannes var en rättfärdig och helig man och skyddade honom. Och när han hörde honom blev han många gånger villrådig. Ändå lyssnade han gärna på honom. Så kom en dag ett lämpligt tillfälle, när Herodes firade sin födelsedag och ställde till fest för sina stormän och överstar och de främsta männen i Galileen. Då kom Herodias dotter in och dansade, och Herodes och hans bordsgäster blev så förtjusta att kungen sade till den lilla flickan: ”Be mig om vad du vill, så skall du få det.” Han svor på det och sade till henne: ”Allt vad du ber om skall jag ge dig, ända till hälften av mitt rike.” Då gick hon ut och frågade sin mor: ”Vad skall jag be om?” Hon svarade: ”Johannes Döparens huvud.” Flickan skyndade in till kungen och bad: ”Jag vill att du genast ger mig Johannes Döparens huvud på ett fat.” Kungen blev mycket bedrövad över sin ed inför gästerna, men han ville inte avvisa henne. Han skickade därför genast i väg en bödel och befallde honom att bära fram Johannes Döparens huvud. Denne gick då och halshögg Johannes i fängelset. Och han bar fram hans huvud på ett fat och gav det åt den lilla flickan, och hon gav det åt sin mamma. Johannes lärjungar fick höra det, och de kom och tog hans döda kropp och lade den i en grav.

 • Kung Herodes
  • Herodes var egentligen inte ”kung” utan ”tetrark” eller ”landsfurste”, en lägre rang av ledare (Matt 14:1). Däremot ville han väldigt gärna bli kung, så detta kan vara en ironisk detalj som Markus lägger till.
   • Herodes styrde över Galiléen och Peréen och grundade staden Tiberias.
   • Denne Herodes var son till Herodes den store som mördade pojkarna i Betlehem (Matt 2:16).
 • Uppstått från de döda
  • Det verkar inte ha varit helt ovanligt att folk runtomkring Jesus trodde att han var en gammaltestamentlig profet som hade återuppstått (Matt 16:13-14, Luk 9:8).
 • Elia
  • Elia var en av de första och största profeterna i Gamla Testamentet (1 Kung 17-2, Kung 2).
  • Malaki profeterade om att Elia skulle dyka upp strax före Messias och bana väg för honom (Mal 3:1, 4:5-6).
   • Denna ”Elia-roll” får Johannes Döparen (Matt 11:14).
  • Elias lärjunge Elisa fick ”dubbel arvslott av Elias ande” när Elia dog, med andra ord: Elisa fick fortsätta Elias profetgärning men fick dubbelt så mycket av Guds kraft i sitt liv (2 Kung 2:9).
   • Det kan vara en förvrängd syn på detta som Herodes har angående att han tror att Johannes Döparen har uppstått i Jesus på liknande sätt som Elisa fick dubbel kraft när Elia dog.
  • En till likhet mellan Johannes Döparen och Elia är att den drottning som levde på Elias tid, Isebel, starkt influerade sin man kungen och försökte även mörda Guds profet Elia men misslyckades (1 Kung 19:2). Nu influerar Herodias sin make Herodes att mörda Johannes och lyckas.
 • En profet
  • Mose hade profeterat om att en profet lik Mose själv skulle komma (5 Mose 18:18-19).
   • En del trodde att Jesus var denna profet (Apg 3:22, 7:37).
 • Herodes hade respekt för Johannes.
  • Herodes verkar ha uppskattat Johannes Döparen och ansett honom vara en profet, men han lät däremot inte sitt liv bli påverkat av Johannes:
   • När Johannes Döparen hänvisade till Guds ord och kallade Herodes till förändring så lyssnade han inte (3 Mosebok 20:21).
   • När Herodias ville avrätta Johannes gick han till slut med på det.
   • Felet Herodes gjorde var att han inte förmådde sig att ge sig själv helhjärtat till Gud utan slets istället mellan sin respekt för Johannes och sin kärlek till sin fru. Eftersom han inte kunde bestämma vilket ben han skulle stå på vann till slut hans fru Herodias.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.