Markus 4:13-20 – Jesus förklarar liknelsen om såningsmannen

Christian MölkAndakter, Markus Leave a Comment

13 Han sade vidare till dem: ”Om ni inte förstår denna liknelse, hur skall ni då kunna förstå några liknelser alls? 14 Såningsmannen sår ordet. 15 De vid vägen är de hos vilka ordet sås. Men när de hör det, kommer genast Satan och tar bort ordet som är sått i dem. 16 De som sås på stenig mark är de som genast tar emot ordet med glädje, när de hör det. 17 Men de har inte någon rot i sig utan tror bara till en tid. Möter de sedan lidande eller förföljelse för ordets skull, kommer de strax på fall. 18 Hos andra faller säden bland tistlar. Det är de som har hört ordet, 19 men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter allt annat kommer in och kväver ordet, så att det blir utan frukt. 20 Men de hos vilka säden faller i god jord, det är de som hör ordet och tar emot det och bär frukt, trettiofalt och sextiofalt och hundrafalt.” 

 • Såningsmannen sår ordet
  • Nyckeln till att förstå den här liknelsen är att säden är ”ordet”.
   • Om man tror att säden representerar ”pengar”, ”kyrkans verksamhet” eller ”goda gärningar”, då missförstår man liknelsen.
   • Man blir inte frälst av att göra goda gärningar utan genom att man får höra Guds ord, Bibeln, förklaras. När Guds ord får slå rot i god jord i en människa så växer det och bär frukt.
  • Såningsmannen är en person som berättar de goda nyheterna om Jesus och Guds rike för någon annan.
  • Att Jesus använder säd som liknelse till budskapet visar att det inte är predikantens uppgift att få budskapet att växa i en människas hjärta. Predikantens uppgift är bara att ”så”, alltså att ”berätta”. Själva tillväxten är upp till Gud att ordna.
  • En bonde av idag skulle förmodligen inte kasta ut säden i den dåliga jorden om han visste att det var dålig jord. Men i Mellanöstern för 2000 år sedan så plöjde man efter att man hade sått säden, inte före, som man gör idag. Alltså visste inte såningsmannen alltid vart den goda jorden fanns.
  • Såningsmannen kastade inte bara ut säden i den goda jorden, utan även på den mindre bra jorden så att alla skulle få chansen.
 • De vid vägen
  • Dessa människor hör budskapet om Jesus men det hinner aldrig landa i hjärtat innan Satan har plockat bort det.
  • En människas hjärta kan vara så hårt att de är fullständigt ointresserade av att höra talas om Jesus. I ett sådant läge kanske det är bättre på att satsa på att först försöka mjuka upp hjärtat istället.
 • De som sås på stenig mark
  • Dessa människor hör budskapet om Jesus och vill genast bli Jesu efterföljare!
   • Men eftersom de inte tar till sig budskapet på djupet så kommer de snart att tröttna på budskapet om Jesus.
   • Budskapet om Jesus är ett glatt budskap men kan också leda till svårigheter och om man bara har lyssnat på allt positivt utan att ha räknat med svårigheterna så kan det glada budskapet snabbt förbytas till ett alldeles för jobbigt budskap.
   • Även för den som på djupet har tagit emot budskapet om Jesus så kan Jesu lärjungaskap bli så svårt och jobbigt att man funderar på att lägga ner. Jesu lärjungaskap handlar ibland om att stanna kvar hos Jesus även om man inte förstår och även om det är svårt och jobbigt (Joh 6:66-69).
 • Hos andra faller säden bland tistlar
  • Dessa människor hör budskapet om Jesus och vill gärna bli kristna.
   • Men så fort det dyker upp någonting annat intressant; man kanske får barn, en partner eller ett nytt jobb, då blir det genast viktigare än tron på Jesus.
 • De hos vilka säden faller i god jord
  • När säden hamnar där den ska, i den goda jorden, så händer något!
   • Om en person har tagit emot ordet djupt i sitt hjärta så kommer det att bära frukt.
   • Jesus säger vid ett annat tillfälle att man, på samma sätt som man kan avgöra vad för slags träd det är på dess frukt, kan avgöra vems lärjunge man är genom att se på en persons gärningar (Matt 7:20).
   • Paulus listar ett antal goda andliga frukter: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning (Gal 5:22–23).
   • God frukt kommer inte genom att man själv försöker tvinga fram dem, de växer naturligt ju mer man lär känna Jesus.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.