Markus 14:53-65 – Jesus inför Stora rådet

Christian MölkMarkus Leave a Comment

53De förde Jesus till översteprästen, och där samlades alla översteprästerna och de äldste och de skriftlärda. 54Petrus följde Jesus på avstånd ända in på översteprästens gård. Där satt han bland rättstjänarna och värmde sig vid elden. 55Översteprästerna och hela Stora rådet försökte finna något vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden, men de fann inget. 56Många vittnade falskt mot honom, men deras vittnesmål stämde inte överens. 57Då steg några fram och avlade detta falska vittnesmål mot honom: 58”Vi har hört att han har sagt: Jag skall bryta ner detta tempel som är byggt med händer, och på tre dagar bygga upp ett annat som inte är gjort med händer.” 59Men inte heller i detta fall stämde deras vittnesmål överens. 60Då reste sig översteprästen och steg fram och frågade Jesus: ”Svarar du inte på vad dessa vittnar mot dig?” 61Men Jesus teg och svarade inte. Översteprästen frågade honom vidare: ”Är du Messias, den Välsignades son?” 62Jesus svarade: ”Jag Är. Och ni skall få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma bland himlens moln.” 63Då rev översteprästen sönder sina kläder och sade: ”Behöver vi några fler vittnen? 64Ni har hört hädelsen. Vad anser ni?” Alla fann de honom skyldig till döden. 65Några började spotta på honom, band för hans ögon och slog honom med knytnävarna och sade: ”Profetera!” Och rättstjänarna tog emot honom med hugg och slag.” 

 • De förde Jesus till översteprästen, och där samlades alla översteprästerna och de äldste och de skriftlärda.
  • Jesus blev förhörd tre gånger av de religiösa domstolarna och tre gånger av de politiska domstolarna. Judarna hade inte rätt att verkställa dödsstraffet och var därför tvungna att få med romarna på samma linje (John 18:31).
 • Översteprästerna och hela Stora rådet försökte finna något vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden, men de fann inget. Många vittnade falskt mot honom, men deras vittnesmål stämde inte överens.
  • Det judiska ledarskapet hade sedan länge bestämt sig för att röja Jesus ur vägen (Mark 3:6) och har otaliga gånger försökt och misslyckats med att snärja Jesus för att ha någon giltig anledning att döma honom till döden (Mark 8:11, Mark 10:2, Mark 12:13).
  • Stora rådet, även kallat Sanhedrin, bestod av 71 medlemmar av skriftlärda, äldste osv.
  • För att döma någon till döden enligt Mose lag så behövde Stora rådet ha minst två samstämmiga vittnesbörd, men onekligen hade de svårt att få historierna att gå ihop (5 Mose 17:6).
 • Då steg några fram och avlade detta falska vittnesmål mot honom: ”Vi har hört att han har sagt: Jag skall bryta ner detta tempel som är byggt med händer, och på tre dagar bygga upp ett annat som inte är gjort med händer.”
  • Jesus har visserligen sagt att templet ska brytas ner och att han ska bygga upp det på tre dagar, men det var hans egen kropp han syftade på när han sa ”tempel” (John 2:19–22).
   • Jesus anklagare lägger falskeligen till orden ”som är byggt med händer” för att få det att se ut som att Jesus är en terrorist som har planer på att förstöra judarnas tempel.
 • Då reste sig översteprästen och steg fram och frågade Jesus: ”Svarar du inte på vad dessa vittnar mot dig?” Men Jesus teg och svarade inte.
  • Jesus kunde ha försvarat sig själv genom att antingen svara sina belackare (Luk 20:26), genom att kalla ner änglar till sitt försvar (Matt 26:53) eller genom att visa sig själv i sin strålande härlighet (Mark 9:2), men han vet att det judiska ledarskapet redan har bestämt sig för att döda honom (Mark 3:6) och han vet också att hans uppdrag är att dö för mänskligheten (Joh 15:13). Skulle Jesus därför börja argumentera emot skulle ledarskapet inte kunna döda honom och därmed skulle han riskera sitt uppdrag.
  • Jesus är tyst och uppfyller på så sätt Jesajas gamla profetia: ”Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun.” (Jes 53:7).
  • Petrus undervisar, med denna händelse i minne, om att kristna inte ska ge igen vid sådana här tillfällen utan istället ”överlämna sin sak åt honom som dömer rättvist”. (1 Pet 2:23).
 • Översteprästen frågade honom vidare: ”Är du Messias, den Välsignades son?” Jesus svarade: ”Jag Är. Och ni skall få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma bland himlens moln.”
  • Messias är hebreiska och betyder ”den smorde”
   • På Gamla Testamentets tid var det vanligt att Guds representanter blev smorda med olja för att symbolisera att de var utvalda av Gud och helgade för ett specifikt uppdrag.
    • David blev smord till kung (1 Sam 16:1-13).
    • Aron blev smord till präst (3 Mose 8:12).
    • Elisa blev smord till profet (1 Kung 19:16).
    • I egenskap av att vara Messias är Jesus alla dessa tre:
     • Jesus är kung (Matt 27:11).
     • Jesus är präst (Heb 6:20).
     • Jesus är profet (Joh 12:49).
     • Sakarja profeterade om en ”telning” som skulle vara kung och präst samtidigt och som skulle bygga upp Herrens tempel (Sak 6:12–13).
     • Det judiska folket väntade på att Messias skulle komma och med våld köra ut romarna och etablera Israel som en mäktig nation igen.
     • Jesus är Messias som har etablerat Guds rike, men inte som en världslig nation, utan som en andlig nation.
  • Jesus svar ”Jag är” betyder antingen att Jesus helt enkelt svarade jakande på översteprästens fråga eller att han samtidigt som han öppet deklarerade att han är Messias också använder Guds namn ”Jag Är” (2 Mose 3:14) för att avslöja sin rätta identitet.
   • Av översteprästens reaktion att döma så verkar det onekligen som att han inte bara svarade jakande. Hade Jesus bara velat svara ja på frågan hade han ju kunnat svara ”ja”.
   • Jesus har enligt Johannes även uttalat Guds namn ”Jag Är” bl. a. vid sitt gripande (Joh 18:6).
  • Att Människosonen skulle sitta på maktens högra sida (Ps 110:1) och komma bland himlens moln (Dan 7:13–14) visar att trots att det är Jesus som står anklagad så är det egentligen han som har makten och så småningom kommer han att döma de som nu dömer honom.
   • Stefanus fick strax före sin död se Jesus på Guds högra sida i himlen (Apg 7:54–56).
 • Då rev översteprästen sönder sina kläder och sade: ”Behöver vi några fler vittnen? Ni har hört hädelsen. Vad anser ni?” Alla fann de honom skyldig till döden.
  • Översteprästens reaktion när han anklagar Jesus för hädelse kan bero på två saker (eller båda samtidigt):
   • Antingen anser översteprästen att Jesus har smädat Guds namn ”Jag Är” och därför enligt Mose lag ska dömas till döden (3 Mose 24:16).
    • Detta skulle mycket riktigt vara en hädelse såvida inte påståendet är sant; att Jesus faktiskt är ”Jag Är” (John 8:24, John 8:58).
    • Eller så anser översteprästen att Jesus har tagit den roll som bara Gud har när han hävdar att han kommer att sitta på maktens högra sida och därmed hädar (Mark 2:7).
  • Jesus identifierar sig själv med Gud både genom att använda sig av Guds namn och genom att använda den roll som bara Gud har.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.