Pastor Christian Mölk | Markus 11:27-33 – Frågan om Jesu fullmakt

27 De kom in i Jerusalem igen, och när Jesus gick omkring på tempelplatsen, kom översteprästerna och de skriftlärda och de äldste fram till honom 28 och frågade: ”Vad har du för fullmakt att göra detta? Och vem har gett dig den fullmakten att göra det?” 29 Jesus svarade dem: ”Jag vill fråga er om en sak. Svara mig på den, så skall jag säga er vad jag har för fullmakt att göra detta. 30 Johannes dop, var det från himlen eller från människor? Svara mig!” 31 De överlade med varandra: ”Säger vi: Från himlen, kommer han att fråga: Varför trodde ni då inte på honom? 32 Säger vi: Från människor…” – Men det vågade de inte för folket, eftersom alla ansåg att Johannes verkligen var en profet. 33 De svarade Jesus: ”Vi vet inte.” Han sade till dem: ”Då säger inte heller jag er vad jag har för fullmakt att göra detta.” 

 • Vad har du för fullmakt att göra detta? Och vem har gett dig den fullmakten att göra det?
  • Israels högsta religiösa ledare kommer till Jesus och ställer dessa två frågor.
   • Jesus var inte ute efter att debattera teologi med de religiösa ledarna, han var ute efter att berätta de goda nyheterna för folket.
  • De religiösa ledarna hade sett och hört talas om Jesus under, men de anklagade Jesus för att vara ledd av Satan (Matt 12:24).
 • Johannes dop, var det från himlen eller från människor?
  • Jesus svarar med en fråga. De religiösa ledarna vill inte svara på Jesus fråga eftersom de då kommer att tvingas erkänna att de inte tog emot Johannes Döparen som Guds sändebud.
  • Genom att ställa denna motfråga svarar Jesus indirekt att hans auktoritet kommer från Gud, precis som Johannes Döparen.
  • Tyvärr var det ett återkommande tema att Israel inte tog emot de profeter som Gud sände dem (Mark 12:1-12).

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Tagged with →  
Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.