1 Tess 5:23-28 – Slutönskan

Christian Mölk1 Tessalonikerbrevet Leave a Comment

Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk. Bröder, be även för oss. Hälsa alla bröderna med en helig kyss. Jag uppmanar er allvarligt i Herren att se till att brevet blir uppläst för alla bröderna. Vår Herre Jesu nåd vare med er.

 • Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst.
  • Att ”helgas” innebär dels att skilja sig från världens och syndens begär och istället hålla sig till Gud, men det betyder också att man utvecklas och kommer närmare och närmare Gud. Ju längre bort från världens synd man är och ju närmare Gud man kommer, desto heligare blir ens liv.
   • Här visar Paulus oss att det är Gud som helgar oss, inte vi själva. Vi kan sträva efter att helgas och komma närmare Gud, men i slutändan så beror detta på Gud, inte oss själva.
  • Å ena sidan kan man utifrån detta Bibelord hävda att människan är uppbyggd av tre distinkta komponenter; ”ande, själ och kropp”. Å andra sidan kan man hävda att människan inte alls är lika lätt att dela upp eftersom Jesus exempelvis delar in människan i fyra komponenter; hjärta, själ, förstånd och kropp (Mark 12:30), medan Paulus i ett annat sammanhang delar in människan i två komponenter; kropp och själ (1 Kor 7:34).
   • Om detta är en korrekt beskrivning av hur människan är uppbyggd så kan man förslagsvis skilja på dessa tre komponenter på detta sätt:
    • Anden i oss behöver en relation med Gud för att må bra.
    • Själen i oss behöver relationer med medmänniskor för att må bra.
    • Kroppen behöver motion, hälsa och mat för att må bra.
   • Personligen har jag gjort det till en vana att dagligen be Gud välsigna mig och mina närmaste både andligt, själsligt och kroppsligt.
 • Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk.
  • Eftersom mycket av detta brev har handlat om helgelse och om att komma närmare Gud, så lyfter nu Paulus fram att detta inte först och främst är något som vi kan åstadkomma själva. Det är Gud som startar helgelsen i oss, det är Gud som leder helgelsen framåt och det är Gud som fullbordar helgelsen. Allt detta eftersom Gud är trofast.
 • Bröder, be även för oss.
  • Trots att Paulus bad mer än de flesta, så vill han ändå att andra ska be för honom. Om den store Gudsmannen Paulus var i behov av förbön, så är vi nog alla det!
 • Hälsa alla bröderna med en helig kyss.
  • På Nya Testamentets tid var det inte ovanligt att släktingar och nära vänner av samma kön hälsade varandra med en kyss på kinden (Mark 14:45). Genom att hälsa på varandra på detta sätt visar vi att vi kristna hör ihop som en familj och att vi är nära vänner.
  • Eftersom detta inte är speciellt normalt i Sverige idag så finns det säkert motsvarande hälsningar som kristna kan ge varandra, exempelvis en kram eller ett handslag. Det som är viktigt att inte glömma bort är dock att Paulus skriver heligkyss och betonar således att det inte är tal om en romantisk kyss eller något liknande.
 • Jag uppmanar er allvarligt i Herren att se till att brevet blir uppläst för alla bröderna.
  • Eftersom 1 Tessalonikerbrevet troligtvis var det första av Paulus brev så betonar han med en gång att syftet med hans brev är att de ska få spridning.
  • De första kristna hade inte varsin Bibel som de kunde ta med sig till Gudstjänsterna utan var beroende av att de bibliska skrifterna lästes upp för dem när de samlades.
  • Paulus brev är inte bara till för församlingens ledare eller för de som kunde läsa utan ska läsas upp för alla.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.