1 Tess 4:1-12 – Ett liv i helgelse

Christian Mölk1 Tessalonikerbrevet Leave a Comment

För övrigt, bröder, ni har lärt av oss hur ni skall leva för att behaga Gud, och det är ju så ni lever. Nu ber och uppmanar vi er i Herren Jesus att låta ert liv ännu mer överflöda i detta. Ni vet vilka föreskrifter vi har gett er från Herren. Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från otukt, och att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt. Det får inte ske i lidelser och begär liksom bland hedningarna som inte känner Gud, så att någon i denna sak går för långt och förorättar sin broder. Herren straffar allt sådant, det har vi redan sagt och betygat för er. Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. Därför, den som nu avvisar detta, avvisar inte en människa utan Gud, som har gett er sin helige Ande. Vi behöver inte skriva till er om broderskärleken. Ni har ju fått lära er av Gud att älska varandra. Den kärleken visar ni också alla bröderna i hela Makedonien. Men vi uppmanar er, bröder, att överflöda ännu mer i den och sätta en ära i att hålla er lugna och sköta ert och arbeta med era händer så som vi har befallt er. Lev på det sättet, så väcker ni respekt hos de utomstående och lider inte brist på något.

 • För övrigt, bröder, ni har lärt av oss hur ni skall leva för att behaga Gud, och det är ju så ni lever.
  • Paulus var inte missnöjd med tessalonikerna, tvärtom, han var mycket glad över dem. Men hur starka tessalonikerna än var i sin tro, så kunde de ändock bli ännu bättre.
   • Av detta kan vi lära oss att vi alltid ska sträva efter att komma närmare Gud. Den kristne bör aldrig stanna upp och nöja sig utan alltid röra sig framåt. Har man stått still för länge är det risk att man somnar och blir apatisk.
  • Att ”behaga Gud” borde vara varje kristens längtan, här skriver Paulus instruktioner för hur man lyckas med detta.
  • Paulus hänvisar till vad han tidigare har sagt muntligt till dem när han startade församlingen i Tessalonika.
 • Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från otukt, och att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt.
  • Att ”helgas” innebär dels att skilja sig från världens och syndens begär och istället hålla sig till Gud, men det betyder också att man utvecklas och kommer närmare och närmare Gud. Ju längre bort från världens synd man är och ju närmare Gud man kommer, desto heligare blir ens liv.
   • Det kristna livet står inte still utan är en ständig rörelse bort från världen och närmare Gud.
   • Människan skapades till Guds avbild men valde att gå bort ifrån Gud i och med syndafallet. Jesus, som är Guds avbild, gjorde det möjligt för oss människor att omvända oss och komma tillbaka till Gud. Genom att lämna världens synd och istället försöka efterlikna Jesus så blir vi återigen det vi är skapade att vara; Guds avbild.
  • ”Otukt” (”porneia” på grekiska) innebär all sexuell aktivitet utanför äktenskapet.
   • En av anledningarna till att Paulus ofta varnar för otukt är för att det (precis som i Västvärlden av idag) inte ansågs vara en synd i den romerska och grekiska omgivningen. Bland grekerna i staden Tessalonika kunde prostitution till och med vara en religiös handling.
   • För den kristne är otukt ett hinder för att helgas och komma närmare Gud och därför uppmanar Paulus oss att avhålla oss från otukt. Paulus stryker under denna uppmaning med att betona att det till och med är en föreskrift från Herren Jesus.
 • Det får inte ske i lidelser och begär liksom bland hedningarna som inte känner Gud, så att någon i denna sak går för långt och förorättar sin broder.
  • Paulus är inte emot sex, men han vill att det ska ske inom äktenskapet och att tessalonikerna ska lära sig att skaffa sig en hustru på ett ”helgat och hedervärt sätt”.
   • Paulus förnekar inte att även den kristne kan känna lidelse och begär, men uppmanar den kristne till att lära sig att hantera detta istället för att falla för frestelsen. Den kristne kan lyckas med detta eftersom han ”känner Gud”.
  • Paulus ger tyvärr inte några konkreta tips till hur den kristne ska skaffa sig en hustru, utan uppmanar istället den kristne till att inte skaffa sig en hustru så som hedningarna gör; genom lidelse och begär. En kristen av idag bör alltså inte leta efter en hustru på krogen eller något annat liknande ställe. Så länge som man undviker detta verkar Paulus lita på tessalonikernas goda omdöme.
 • Herren straffar allt sådant, det har vi redan sagt och betygat för er.
  • Om tessalonikerna mot all förmodan inte skulle lyssna på Paulus uppmaningar så upplyser han dem om att även Gud är angelägen om att den kristne avhåller sig från otukt.
   • Paulus skriver inte på vilket sätt eller när Gud straffar, men betonar att Gud straffar och ger därmed tessalonikerna en väldigt bra anledning till att hålla sig borta från otukt.
   • För den som känner sig oroad över Guds straff finns alltid möjligheten att omvända sig från sin synd och be Gud om förlåtelse (Matt 6:9–15).
 • Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse.
  • Själva grundorsaken till att vi är kristna är för att Gud först ”kallade” på oss att lämna världens synd och syftet med det kristna livet är att vi ska leva ett helgat liv för Gud. Men om den kristne lever i otukt lever han inte ett helgat liv och går därför miste om själva syftet med att Gud först kallade och får därmed svårt att utvecklas i sin tro och komma närmare Gud.
 • Därför, den som nu avvisar detta, avvisar inte en människa utan Gud, som har gett er sin helige Ande.
  • Paulus betonar att det han skriver inte bara är hans egna ord, utan även Guds ord.
  • Att ständigt utvecklas i sin tro, helgas och att komma närmare Gud är nära förknippat med att Gud ger av sin helige Ande till den kristne. Den som har svårt att undvika otukt bör således be Gud om att få ta emot mer av Guds Ande (Luk 11:13).
 • Vi behöver inte skriva till er om broderskärleken. Ni har ju fått lära er av Gud att älska varandra. Den kärleken visar ni också alla bröderna i hela Makedonien.
  • ”Broderskärlek” på grekiska är ”filadelfia” och står för den kärlek som de kristna har sinsemellan. Onekligen kände sig Paulus inte lika angelägen om att instruera tessalonikerna i detta ämne som han tidigare gjorde med ”helighet”, eftersom det var vida känt att tessalonikerna visade stor kärlek till alla bröderna i Makedonien.
   • Det verkar också som att det inte är Paulus som tidigare har undervisat tessalonikerna om ”broderskärlek” utan att det är något som Gud själv har lärt tessalonikerna.
 • Men vi uppmanar er, bröder, att överflöda ännu mer i den och sätta en ära i att hålla er lugna och sköta ert och arbeta med era händer så som vi har befallt er. Lev på det sättet, så väcker ni respekt hos de utomstående och lider inte brist på något.
  • Även om tessalonikerna var utomordentligt goda förebilder i ”broderskärlek” så uppmanar Paulus dem ändå till att ”överflöda ännu mer i den” vilket återigen visar oss hur viktigt det är för den kristne att inte stå still i sin helgelse utan ständigt röra sig närmare Gud.
  • Eftersom tessalonikerna levde med en förväntan om att Jesus väldigt snart skulle komma tillbaka så fanns det en uppenbar risk att de skulle släppa sina jobb och bara gå och vänta. Paulus anser att detta ser dåligt ut i de utomståendes ögon och vill istället att tessalonikerna ska sköta sitt arbete. Om tessalonikerna inte hade arbetat skulle de snabbt bli beroende av att folk utanför församlingen försörjde dem och det skulle ge ett väldigt dåligt intryck enligt Paulus.

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.