Pastor Christian Mölk | Sonen underordnar sig Fadern

Jag fick en fråga av Yousee som jag tänkte försöka svara på i det här inlägget:

“Det vore föresten intressant att höra hur du, Christian, får ihop hela stycket från 1 Kor 15: 24-28 utifrån din teologi om “gudomen”!” -Yousee

“Sedan kommer slutet, när han överlämnar riket åt Gud, fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft, ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den siste fienden som förintas är döden, ty allt har han lagt under sina fötter. När det heter att allt är lagt under honom är naturligtvis den undantagen som har lagt allt under honom. Men när allt har lagts under honom skall Sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt, överallt.” (1 Korinthierbrevet 15:24–28).

  • Den tid som det först talas om kallas vanligtvis “tusenårsriket” då Jesus kommer att regera med sitt fridsrike här på jorden i tusen år.

Även Sakarja och Daniel beskriver detta:

“Jag såg vidare i synerna om natten hur en som liknade en människa kom med himlens skyar; han nalkades den uråldrige och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt, ära och herravälde, så att människor av alla folk, nationer och språk skulle tjäna honom. Hans välde är evigt, det skall aldrig upphöra, och hans rike skall aldrig gå under.” (Daniel 7:13-14).

“Och Yahweh skall vara konung över hela jorden. Den dagen skall Yahweh vara en och hans namn ett enda.” (Sakarja 14:9).

  • Efter dessa tusen år kommer det ske någon form av uppror som Jesus kommer att besegra och slutligen ha “all makt”, inklusive makten över döden. Denna makt kommer Sonen sen att överlämna till Fadern.

Nu till de versar som ingick i frågeställningen:

  • I vers 27-28 så undervisar inte Paulus oss om Jesus är Gud eller inte, det som detta handlar om är Faderns och Sonens inbördes relation. Precis som en mänsklig son inte är mindre mänsklig bara för att han underordnar sig sin pappa, så är inte Sonen mindre gudomlig än Fadern bara för att han underordnar sig. Detta handlar om deras inbördes relation, inte deras väsen.
Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.