Maria, den benådade

Christian MölkBlogg, Christian svarar, Teologi 1 Comment

Till att börja med så vill jag poängtera att jag har stor respekt för Maria och ser henne som en förebild i min egen lärjungavandring. Men i en tidigare blogpost så har Anders Gunnarsson bett mig redogöra för en lära som jag anser att Romerska Katolska Kyrkan (RKK) har fel i. Citaten jag anger hämtar jag från boken Evangelium enligt Rom.

Enligt dogmen om Marias Obefläckade Avlelse så antogs detta av RKK år 1854:

 • “Vi förkunnar, uttalar och fastslår att den lära, som säger att den saliga jungfrun Maria från det första ögonblicket av sin tillblivelse genom en enastående nåd och ett särskilt privilegium av Gud, den allsmäktige, med hänsyn till Jesu Kristi – hela människosläktets Frälsares – förtjänster, blev bevarad fri från varje fläck från arvssynden, är en lära som uppenbarats av Gud och som därför ska omfattas med fast och beständig tro av alla troende.”
 • Maria skapades alltså utan syndanatur och var “fri från varje fläck av synd, alltigenom ren och fullkomlig” och “förblev ren från varje personlig synd under hela sitt liv”.

Det enda Bibelord som RKK hänvisar till är detta:

“Ängeln kom in till henne och sade: ”Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.”” (Luk 1:28).

 • Detta Bibelord ska enligt RKK bevisa att Maria “aldrig drabbades av förbannelsen” och att hon var “immun för all synd, personlig som nedärvd”.
 • Mitt problem med detta är för det första att det är att dra för stora växlar av ett enda Bibelord, man ska iallafall inte göra en lära eller en dogm av endast ett Bibelord utan i så fall av minst två eller tre.
 • För det andra så är det enligt min personliga åsikt en motsägelse att först kalla Maria för “benådad” och sen kalla henne för “syndfri”. Man kan ju inte bli benådad om man inte först har varit syndig, alltså blir ju detta Bibelord snarare ett bevis för att Maria var en helt vanlig människa, syndig som alla andra, men att hon fick den stora nåden att trots sin synd få föda Jesus. Detta rimmar ju dessutom väl med mönstret vi ser i Bibeln, att Gud ofta väljer ut en liten obetydlig människa och gör något stort av denne. Det är inte Maria som gör Jesus speciell, utan det är Jesus som gör Maria speciell.

Men eftersom detta Bibelord har tolkats så olika i olika sammanhang så bör vi ju använda oss av den väl beprövade metoden av att låta skrift tolka skrift. Så vad säger resten av Bibeln om människors synd?

Ingen människa är syndfri:

 • “Men det finns ingen rättfärdig på jorden som alltid gör det goda och aldrig syndar.” (Pred 7:21).
 • Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud” (Rom 3:23).

Den ende som är syndfri är Jesus:

 • “Han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet.” (2Kor 5:21).
 • “Han begick inte någon synd, och svek fanns inte i hans mun.” (1 Pet 2:22).

Maria behövde, precis som alla andra människor, bli räddad från synden. Därför kallar hon Gud för sin frälsare:

 • “Då sade Maria: ”Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare (Lukas 1:46–47).

RKK har säkert förklaringar till allt detta, men för mig är det tydligt att om man håller sig till Bibeln så var Maria en vanlig människa som fick den stora nåden att få föda Jesus. Man måste alltså gå utanför Bibeln för att komma fram till den lära som RKK har angående Maria. Det vi kan lära oss av Maria är hennes villighet att lyda och hennes fantastiska närhet till Jesus. Men att utifrån Bibeln skapa den lära som jag citerade längst upp är enligt mig att gå alldeles för långt. Jag respekterar de som tror på detta, men jag vill hellre hålla mig till det som står i Bibeln. Resten väntar jag med att göra en lära av tills jag får möta Jesus ansikte mot ansikte och han visar mig hur saker och ting ligger till. Men än så länge anser jag det mer rätt att hålla sig till det som vi vet och det står i Bibeln.

I media:
Maria-vördnad är inte avguderi

Dela

Comments 1

 1. Väl skrivet. Finns lite till att tillägga som kan vara värt att notera. Jesus definierar synd: De tror inte på mig Joh 16:9 och Maria hade uppenbarligen en period där hon inte trodde på Jesus utan gick med Jesus bröder för att hämta hem honom. Ett annat bibliskt ord är Symeons profetiska ord om Maria i Luk 2:34 »Detta barn skall bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid – ja, också genom din egen själ skall det gå ett svärd – för att mångas innersta tankar skall komma i dagen.«. Det första stycket är ganska lätt att tolka då vi vet vad som hände runt Jesus men också de strider som uppstod i väckelsens spår i dåtid men också i nutid. Och detta kan helt plötsligt inte betyda något annat när orden riktas till Maria. Samma strid finns också för Maria personligen. Hennes eget barn måste också få bli hennes frälsare, vilket man kan förstå kan vara en smärtsam process. RKK som hävdar att Maria var syndfri blir då tvungna att tolka denna skrift som att det gäller hennes svåra sorg över Jesu död – Alena. Vilket så klart var svårt och jobbigt för Maria men är en tolkning taget ut ur sin kontext från Symeons profetia.
  Maria blir inte heller förminskad om hon skulle ha synd i sitt liv. Det är en mycket större bedrift att tacka Ja till att föda Messias om man är en helt vanlig människa än om man skulle vara gudomligt syndfri.
  Allt gott i Kristus – Tomas

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.