Pingst Rådslag 2024

Christian MölkBlogg 1 Comment

Några fina dagar i Göteborg på Pingst Rådslag. Det var kul att få se nya Frihamnskyrkan, men det blev en lååång bilresa med Stefan och Helena från Övik. Nästa gång hoppas jag på en lite mer central ort :) Men det måste sägas att Smyrna Göteborg har fått jättefina lokaler.

Årets rådslag var speciellt i den bemärkelsen att Pingst FFS tidigare föreståndare Daniel Alm avgick och nu skulle en ny föreståndare väljas. Pelle Hörnmark, som är en mycket uppskattad ledare, valdes enhälligt på två år.

Det är tråkigt det som har hänt och Pingst FFS har onekligen fått sig en törn. Men samtidigt finns det många goda ledare inom Pingströrelsen och vi får göra det bästa av situationen. Nu förs ett samtal om Pingst och framtiden och det tror jag blir bra.

Det kommer troligtvis bli en förändring i hur vi leder vårt gemensamma Pingst. Många har efterlyst en större bredd i det högsta ledarskapet, exempelvis en eller två vice föreståndare. Kanske kommer det också bli så att en ny föreståndare inte nödvändigtvis behöver vara talesperson i alla frågor, utan områden som teologi, mission, osv, kan fördelas ut på andra personer.

Det här behöver vi som rörelse samtala om, samtidigt som vi kommer ihåg att inte göra en för stor sak av saken. Vi får inte glömma att alla pingstförsamlingar är fria och självständiga. En föreståndare för Pingst FFS är bara föreståndare för våra gemensamma verksamheter, inte föreståndare över församlingarna. Det viktiga, egentligen, är ju att det finns goda ledare ute i församlingarna, inte bara på kontoret i Alvik.

Till rådslaget hade jag och Paul gjort en broschyr om arbetet med att bjuda in internationella pingstförsamlingar som delades ut till alla deltagare. Faktum är ju att Pingst FFS har minskat med 1000 medlemmar per år de senaste fyra åren, samtidigt som pingstförsamlingar som inte är med i pingstsamfundet växer så det knakar. Pingst FFS arbetar hårt för att plantera nya församlingar samtidigt som det startats hundratals nya pingstförsamlingar utanför FFS.

För mig är det en avgörande fråga för Pingströrelsen att svenska och internationella pingstvänner står tillsammans för att nå Sverige med evangelium. Vi behöver varandra för att tillsammans klara av uppdraget.

En av anledningarna att vi ville göra en broschyr och dela ut till alla deltagare är att vi i Pingst Integration inte kan göra allt jobb själva. Vi behöver alla hjälpas åt. Alla pastorer behöver samtala med de migrantpastorer och migrantförsamlingar som finns i närheten. Vi behöver sträcka ut en hand och bjuda in till vår svenska pingstgemenskap.

På dag två kretsade mycket kring hanteringen av Daniel Alms avslut. Jag tror alla förstår att en sån här svår sak omöjligt kan hanteras helt perfekt, så styrelsen kunde säkert ha gjort ett och annat annorlunda och bättre. Men i det stora hela fick både ordförande och styrelsen rådslagets förtroende, nästintill enhälligt. Mer om det samtalet kan man läsa i tidningen Dagen.

Till sist så pratade vi också om Pingst och framtiden. Det beslutades att det skulle skapas någon form av projektgrupp som får i uppdrag att jobba fram ett förslag på hur Pingst ska ledas. Många bra tankar om detta i en positiv anda, så jag tror detta kommer att bli jättebra!

Dela

Comments 1

  1. Tack för information att varje pingstförsamling är fri är en grundsten men det krävs en organisation som bereder och gör det lättare för församlingar att arbeta det Ffs har sin uppgift. Men det är också viktigt att man bereder för arbet i allt från glesbygd till storstad hoppas den bredden finns

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.