Dom 6:7-10 – Guds svar

Christian MölkDomarboken Leave a Comment

7 När Israels barn ropade till Herren för midjaniternas skull, 8 sände Herren en profet till Israels barn. Denne sade till dem: ”Så säger Herren, Israels Gud: Jag själv har fört er upp ur Egypten och hämtat er ut ur träldomshuset. 9 Jag har räddat er från egyptiernas hand och från alla era förtryckares hand. Jag drev bort dem från …

Dom 6:1-6 – Israel i midjaniternas våld

Christian MölkDomarboken Leave a Comment

1 Israels barn gjorde det som var ont i Herrens ögon, och han gav dem i midjaniternas hand i sju år. 2 Midjaniternas hand blev Israel så övermäktig att Israels barn på grund av midjaniterna gjorde sig hålor, som nu finns i bergen, och grottor och bergfästen. 3 Så ofta israeliterna hade sått, drog midjaniterna, amalekiterna och österlänningarna upp mot …