Dom 6:7-10 – Guds svar

Christian MölkDomarboken Leave a Comment

7 När Israels barn ropade till Herren för midjaniternas skull, 8 sände Herren en profet till Israels barn. Denne sade till dem: ”Så säger Herren, Israels Gud: Jag själv har fört er upp ur Egypten och hämtat er ut ur träldomshuset. 9 Jag har räddat er från egyptiernas hand och från alla era förtryckares hand. Jag drev bort dem från …