Interpretation – Konsten att studera Bibeln

Christian MölkBibelskola Leave a Comment

Klicka här för att ladda ner “Interpretation – Konsten att studera Bibeln” som pdf. Introduktion Denna guide till hur man gör en interpretation av en Bibeltext är en förenklad version av Örebro Missionsskolas ”Introduktion till Tolkningsmetodik” skriven av Mikael Tellbe 2006. En fråga man kanske ställer sig innan man påbörjar ett Bibelstudium är: ”Varför krångla till det? Kan man inte …