Obadja 1–21 – Dom över Edom

Christian Mölk Obadja Leave a Comment

1Obadjas profetia Så säger Herren, Herren om Edom: Ett budskap har vi hört från Herren, och en budbärare är utsänd bland hednafolken: ”Upp, ja, låt oss stå upp och strida mot det!” 2Se, jag har gjort dig ringa bland hednafolken, djupt föraktad är du. 3Ditt hjärtas övermod har bedragit dig, där du sitter bland bergsklyftorna i din höga boning och …