Filemon 21-25 – Slutönskan

Christian MölkFilemon Leave a Comment

Jag skriver till dig, övertygad om att du kommer att lyda mig. Jag vet att du skall göra ännu mer än jag ber om. Ordna dessutom ett gästrum åt mig. Jag hoppas att ni genom era böner skall få mig tillbaka. Epafras, min medfånge i Kristus Jesus, hälsar till dig, liksom Markus, Aristarkus, Demas och Lukas, mina medarbetare. Herren Jesu …

Filemon 8-29 – Paulus vädjan för Onesimus

Christian MölkFilemon Leave a Comment

Även om jag därför med stor frimodighet i Kristus kunde befalla dig vad du bör göra, vädjar jag hellre för kärlekens skull – jag Paulus, en gammal man och nu en Kristi Jesu fånge. Jag vädjar till dig för mitt barn, som jag har fött i min fångenskap, för Onesimus, som förr inte var till någon nytta för dig men …

Filemon 1-3 – Hälsning

Christian MölkFilemon Leave a Comment

Från Paulus, Kristi Jesu fånge, och från brodern Timoteus till vår älskade vän och medarbetare Filemon och till vår syster Appfia, vår medkämpe Arkippus och till församlingen i ditt hus. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Från Paulus, Kristi Jesu fånge Normalt sett brukar Paulus presentera sig själv som ”apostel”, men nu …