Pastor Christian Mölk | Filemon 4-7 – Paulus tack till Gud för Filemon

Jag tackar alltid min Gud när jag nämner dig i mina böner, eftersom jag hör om din kärlek och din tro, din tro på Herren Jesus och din kärlek till alla heliga. Min bön är att din gemenskap med oss i tron skall visa sig verksam och ge en klar insikt om allt gott som vi äger tillsammans i Kristus. Din kärlek har varit till stor glädje och tröst för mig, eftersom de heliga har blivit styrkta i sina hjärtan tack vare dig, min broder.

 • Jag tackar alltid min Gud när jag nämner dig i mina böner
  • Paulus ”nämnde” Filemon i sina böner. Detta visar oss att Paulus inte nödvändigtvis bad speciellt länge, men däremot ofta.
  • Jesus varnar oss för att rabbla långa böner (Matt 6:7) men uppmuntrar oss däremot till att alltid be utan att tröttna (Luk 18:1-8).
 • eftersom jag hör om din kärlek och din tro, din tro på Herren Jesus och din kärlek till alla heliga.
  • En av grunderna för den kristna tron är att ”älska din nästa som dig själv” (Matt 22:34-40).
   • “Fariseerna hörde att Jesus hade gjort sadduceerna svarslösa och samlades kring honom. En av dem, en laglärd, ville sätta honom på prov och frågade: ”Mästare, vilket är det största budet i lagen?” Han svarade: ”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.”” (Matt 22:34–40)
  • Paulus lyfter fram att Filemon tidigare har behandlat andra kristna med kärlek och använder sedan detta argument för att förmå Filemon att visa kärlek mot Onesimus eftersom även han nu har blivit en kristen.
Tagged with →  
Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.