Gåvotest: Församlingsledare

Christian MölkGåvotest Leave a Comment

En församlingsledare är en person som är särskilt kallad att leda och vägleda församlingen i dess andliga resa. Församlingsledare spelar en viktig roll i att undervisa, predika och ge andlig riktning och omsorg till församlingen. Deras uppdrag är att vara förebilder i tro och liv, att utrusta de troende för tjänst och att se till att församlingen växer både andligt och numerärt. Genom deras ledarskap hjälper de församlingen att förbli trogen mot Guds ord och mission.

Församlingsledare är avgörande för kyrkans hälsa och tillväxt. Genom deras visdom, kärlek och hängivenhet hjälper de församlingen att växa i tro, enhet och mission. Deras tjänst är att vara andliga förebilder och att leda församlingen i enlighet med Guds vilja och ord.

Bibelord

31 Om någon gärna vill ha en församlingsledares tjänst, så önskar han sig en god uppgift. 2 En församlingsledare måste vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare.” (1Tim 3:1–2)

2 var herdar för Guds hjord hos er och vaka över den, inte av tvång utan frivilligt, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. 3 Uppträd inte som herrar över dem som anförtrotts er, utan var föredömen för hjorden.” (1Pet 5:2–3)

11 Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare, 12 för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp” (Ef 4:11–12)

17 Lyd era ledare och rätta er efter dem, för de vakar över era själar och ska avlägga räkenskap. Låt dem göra det med glädje och inte suckande, för det skulle inte vara lyckligt för er.” (Heb 13:17)

Gör gåvotestet igen, eller se fler exempel på tjänster och gåvor i församlingen.

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.