1 Mos 4:1-17 – Kain och Abel

Christian Mölk1 Moseboken, Bibelkommentarer 1 Comment

1Mannen kände sin hustru Eva, och hon blev havande och födde Kain. Då sade hon: ”Jag har fått en man från Herren.” 2Hon födde ännu en son, Abel, Kains bror. Abel blev herde och Kain blev åkerbrukare. 3Efter en tid hände sig att Kain bar fram en offergåva åt Herren av markens gröda. 4Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin hjord, av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offer, 5men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk. 6Och Herren sade till Kain: ”Varför är du vred och varför är din blick så mörk? 7Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du skall råda över den.” 8Kain talade med sin bror Abel, och medan de var ute på marken överföll Kain sin bror och dödade honom. 9Och Herren sade till Kain: ”Var är din bror Abel?” Han svarade: ”Jag vet inte. Skall jag hålla reda på min bror?” 10Då sade han: ”Vad har du gjort? Hör, din brors blod ropar till mig från marken! 11Nu är du förbannad mer än den jord som har öppnat sin mun för att ta emot din brors blod av din hand. 12När du brukar jorden skall den inte längre ge dig sin gröda. Kringflackande och hemlös skall du vara på jorden.” 13Kain sade då till Herren: ”Mitt brott är för stort för att förlåtas. 14Se, i dag driver du mig bort från åkerjorden, och jag är dold för ditt ansikte. Kringflackande och hemlös kommer jag att vara på jorden, så att vem som helst som träffar på mig kan döda mig.” 15Men Herren sade till honom: ”Kain skall bli hämnad sjufalt, vem som än dödar honom.” Och Herren satte ett tecken på Kain så att ingen som träffade på honom skulle döda honom. 16Så gick Kain bort från Herrens ansikte och bosatte sig i landet Nod, öster om Eden. 17Kain kände sin hustru och hon blev havande och födde Hanok. Och Kain byggde en stad och kallade den Hanok efter sin son.

 • 1Mannen kände sin hustru Eva, och hon blev havande och födde Kain. Då sade hon: ”Jag har fått en man från Herren.” 2Hon födde ännu en son, Abel, Kains bror. Abel blev herde och Kain blev åkerbrukare.
  • Det stämmer till eftertanke att första gången ”sex” beskrivs i Bibeln, så görs det med ordet ”kände”. Det visar dels den försiktighet vilket Bibeln beskriver sex på, men också den intima och personliga närhet som två makar känner till varandra genom det äktenskapliga samlivet. Det är onekligen en stor kontrast till det sätt som vårt samhälle beskriver sex på.
  • Namnet ”Kain” är nästan identiskt med det hebreiska ordet ”fått”. Eva namngav sin förstfödde ”Kain” eftersom hon var glad att hon hade ”fått” honom från Herren. Eva förstår och bekräftar att barnet hon har fött har hon fått av Gud. Varje barn är ett mirakel och en gåva från Herren.
  • Kanske tänkte Eva att det barn hon fått var en uppfyllelse av löftet från Gud om att Evas avkomma skall krossa ormens huvud (1 Mos 3:15). Men detta löfte uppfylldes när Evas avkomma Jesus Kristus dog på korset.
  • Namnet ”Abel” betyder ”andning”, ”temporär” eller ”meningslös”, vilket anspelar på Abels korta liv och meningslösa död.
 • 3Efter en tid hände sig att Kain bar fram en offergåva åt Herren av markens gröda. 4Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin hjord, av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offer, 5men till Kain och hans offer såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk.
  • Kain och Abel bar fram varsin offergåva till Herren från sitt respektive arbete. Gud tog emot Abels offergåva, men inte Kains. Detta beror dock inte på att djuroffer är bättre än växtoffer, utan på att Abel bar fram sitt offer i ”tro” (Heb 11:4), vilket Kain inte gjorde. Gud tar inte emot religiösa offer utan tro bara för att de är ”religiösa”. Däremot tar Gud emot offer i tro, oavsett om de är utförda på ett rätt ”religiöst” sätt eller inte.
   • Kains offer av grödor såg säkert vackrare ut än Abels slafsiga och blodiga djurfett. Men Gud är inte intresserad av vacker, men tom och innehållslös, religion. Gud vill ta emot vårt hjärtas tro och äkta tillbedjan.
    • Skillnaden mellan Kain och Abels offer är den universella skillnaden mellan hjärtats tro och tomma religiösa riter. Det är bättre att tillbe Gud i ande och sanning i ensamhet i sin sovkammare, än att utföra religiösa riter utan tro i en vacker kyrka i en vacker dräkt.
 • 6Och Herren sade till Kain: ”Varför är du vred och varför är din blick så mörk? 7Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du skall råda över den.”
  • Kain blev avundsjuk på sin lillebror Abel när Gud tog emot Abels offergåva men inte Kains. Kain kunde inte acceptera att Gud ansåg Abel rättfärdig men inte Kain.
   • Synden började gro i Kains hjärta, han blev vred och hans blick blev mörk. Men Gud har inte förkastat Kain utan försöker istället kärleksfullt tala honom till rätta. Gud varnar Kain för att den vrede han än så länge håller på insidan snabbt kan leda till våld om han inte omvänder sig.
 • 8Kain talade med sin bror Abel, och medan de var ute på marken överföll Kain sin bror och dödade honom.
  • Trots Guds varning fullbordade Kain den synd som han hade tillåtit växa i sitt hjärta. Kain lurar ut sin lillebror på fältet och slår ihjäl honom. Detta var varken en olyckshändelse eller en stundens ingivelse, det var ett planerat och överlagt mord.
  • Kains synd i sin helhet bestod i att han utförde tomma religiösa handlingar utan tro, han blev avundsjuk på en sant troende vilket ledde till mord och till sist lögn inför Gud.
   •  Denna synd kallas ”Kains väg” i Judas brev vers 11. Paulus beskriver det som att man har ett ”sken av gudsfruktan men förnekar dess kraft” (2 Tim 3:5). Att vara religiös utan tro riskerar leda till avundsjuka och förföljelse av de sant troende.
 • 9Och Herren sade till Kain: ”Var är din bror Abel?” Han svarade: ”Jag vet inte. Skall jag hålla reda på min bror?”
  • Gud visste naturligtvis svaret på sin fråga, men han ville ge Kain chansen att bekänna sin synd. Men som om Kains mord inte var nog, nu förhärdar Kain sitt hjärta i och med att han fortsätter sin synd genom att dessutom ljuga för Gud.
   • Har man väl börjat synda fortsätter synden hålla en i sitt grepp tills man bekänner sin synd och får hjälp av Gud att hitta en utväg genom förlåtelse och upprättelse.
  • Kain försöker dölja sin synd genom att säga: ”Ska jag hålla reda på min bror?” Denna inställning till sina medmänniskor är en direkt konsekvens av att försöka leva ett liv i synd långt bort från Gud. När vi människor inte längre bryr oss om Gud bryr vi oss heller inte om våra medmänniskor.
   • Men faktum är att ja, Kain borde hålla reda på sin bror. Alla vi människor har ett ansvar att bry oss om varandra. Eller som Jesus sa:
    • 35Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. 36Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. 37Då skall de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? 38Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig eller naken och klädde dig? 39Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? 40Då skall konungen svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.(Matt 25:35–40)
 • 10Då sade han: ”Vad har du gjort? Hör, din brors blod ropar till mig från marken! 11Nu är du förbannad mer än den jord som har öppnat sin mun för att ta emot din brors blod av din hand. 12När du brukar jorden skall den inte längre ge dig sin gröda. Kringflackande och hemlös skall du vara på jorden.”
  • Abels blod ropade från marken till Gud om synd och mord. Långt senare kommer Jesu blod att ropa från korset till Gud om förlåtelse och försoning (Heb 12:24).
  • Abels blod ropade från den mark där Kain tidigare odlat grödor. Guds straff blir kopplat till den synd Kain gjorde, och han ska inte längre kunna bruka jorden. Den förbannelse Kain drabbas av är en förstärkning av den förbannelse Adam drabbades av när han syndade (1 Mos 3:17-19). Medan Adam skulle få bruka jorden ”i sitt anletes svett” och livnära sig med ”möda”, så skulle Kain inte ens kunna bruka jorden alls. Medan Adam drevs bort från Eden, så skulle Kain inte hitta något hem på jorden.
 • 13Kain sade då till Herren: ”Mitt brott är för stort för att förlåtas. 14Se, i dag driver du mig bort från åkerjorden, och jag är dold för ditt ansikte. Kringflackande och hemlös kommer jag att vara på jorden, så att vem som helst som träffar på mig kan döda mig.”
  • Kain blir mer förtvivlad över det straff Gud tänker ge honom än den skada han har åsamkat sin broder. Det hade naturligtvis varit bättre om Kain istället hade blivit mer förtvivlad över sin egen synd än över Guds straff, för då hade Gud kunnat ge honom förlåtelse och upprättelse.
   • Det är sällan Gud ger en dom i Gamla testamentet som verkställs direkt. Det ges i stort sett alltid tid och möjlighet till omvändelse när Gud ger en dom.
 • 15Men Herren sade till honom: ”Kain skall bli hämnad sjufalt, vem som än dödar honom.” Och Herren satte ett tecken på Kain så att ingen som träffade på honom skulle döda honom. 16Så gick Kain bort från Herrens ansikte och bosatte sig i landet Nod, öster om Eden.
  • Även om Kains synd var mycket stor, så ville inte Gud att Kain skulle drabbas av samma hemska öde som Kain åsamkat Abel. Gud har trots allt omsorg om Kain och ser till så att ingen ska kunna mörda honom.
 • Adam levde 800 år efter att han hade fått sitt barn Set, och fick under den tiden många sönder och döttrar (1 Mos 5:4). Kanske var det någon av alla dessa Adams döttrar som Kain gifte sig med, dvs. sin egen syster.
  • Även om Bibeln senare förbjuder äktenskap mellan syskon, så var det inte förbjudet vid detta tillfälle. Eftersom Adam och Eva var de första människorna så fanns det ju rimligtvis inte så många andra kvinnor att välja mellan.
   • Abraham gifte sig med sin halv-syster Sara (1 Mos 20:12).
   • Mose förbjuder äktenskap mellan syskon när Israel fick sin lag (3 Mos 18:9).
 • Det är intressant att trots att Gud dömer Kain till ett kringflackande liv i hemlöshet, så bygger Kain en stad att bo i. Troligtvis är staden det ”tecken” som Gud gav Kain som skydd, i likhet med de israelitiska ”fristäderna” dit människor kunde fly för att undvika blodshämnd och liknande (4 Mos 35:9–34).
Dela

Comments 1

 1. BIBELFRÅGAN JWSEKTEN HAR AUDIO OCH NORDISK FAMILJEBOK FRÅN 1976 har skaparberättelsen och de lade ner den 2022 ingen investerar längre !
  Ett interaktivt lexikon över Bibeln och kristen tro

  ALLT OM BIBELN
  Bibelfrågan
  Bibelns tidslinje
  Bibelns böcker
  Personer i bibeln
  Kvinnorna i Nya testamentet
  Biblisk ordbok
  Kristendomens historia
  Den svenska kyrkans historia
  Det heliga landet i forna dagar
  Studielänkar
  Bibel 1917/2000
  Folkbibeln
  Hebr/grek/eng Bibel (BLB)
  Varifrån fick Kain och Set sina fruar?
  Fråga: Adam och Eva fick Kain och Abel. Kain for till landet Nod och kände sin hustru och födde Hanok. Varifrån fick han sin hustru? Sedan fick dom också Set. Varifrån fick Set sin hustru? Var det en syster till han? (P.V.)
  Svar: Det som i vår svenska översättning kallas “landet Nod” (1 Mos 4:16) heter på hebreiska nodh (“flyktens land”). Det enda bibeln säger om detta område är att det låg öster om Eden. Sannolikt är det inget egentligt namn, utan betyder kort och gott “landet dit Kain tog sin tillflykt” – och enligt bibelns berättelse måste området ha varit obebott när Kain kom dit.

  Varifrån fick då Kain sin hustru? Det står faktiskt inte att han hittade henne i landet Nod, utan bara att han “kände henne”, dvs hade sexuellt umgänge med henne, sedan han kommit till den här trakten dit han tog sin tillflykt (och att hon då blev med barn och födde Hanok).

  Däremot framgår det klart och tydligt att Adam och Eva inte alls bara fick tre söner (Kain, Abel och Set). Om du läser några kapitel längre fram i bibeln så ser du att de dessutom fick en mängd barn som bara omtalas som “söner och döttrar” (1 Mos 5:4). Alla dessa fick naturligtvis i sin tur barn, som fick barn… etc… etc.

  Det innebar att området kring Eden tidigt bör ha varit väl befolkat. Efter några decennier måste befolkningen ha uppgått till tusentals människor (om varje familj fick fem barn så passerade man tvåmiljonerstrecket redan efter 150 år) så det bör ha funnits åtskilliga flickor/kvinnor både för Kain och hans bror Set att välja på, även om de ofrånkomligen var förhållandevis nära släktingar, kanske syskonbarn eller syskonbarnbarn.

  Thor-Leif Strindberg

  Läs även följande svar:
  Edens lustgård
  Var låg Edens lustgård? Eller var kanske hela jorden ett enda paradis?

  Kain stadsbyggaren
  Ännu en biblisk absurditet. Enligt 1 Mos 4:17 byggde och befolkade Kain en hel stad under två generationer: ‘Kain låg med sin hustru, och hon blev havande och födde Henok. Han byggde då en stad och kallade den Henok efter sin son.’

  Landet Havila och floden Pison
  1 Mos 2:11 säger att landet Havila är omflutet av floden Pison som också vattnade den lustgård i landet Eden där de första människorna levde.

  Konflikt mellan skapelseberättelserna?
  Bibeln är inte någon vetenskaplig skrift med någon vetenskaplig redogörelse för jordens, livets och människans tillkomst.

  Kunskapens träd i Edens lustgård
  Hur kunde ett träd ge Adam och Eva kunskap och varför lät Gud ett sånt träd växa där om ändå ingen skulle få äta av det och få kunskapen?

  Varför finns det två skapelseberättelser i bibeln?
  I den ‘första skapelseberättelsen’ berättas om hela skapelseveckan då först himmel och jord och sedan allt liv på jorden blev till.

  Sök svar på fler frågor:
  Har du en egen fråga om Bibeln, kristendomen, kyrkan etc? Sök först i Allt om Bibelns omfattande arkiv:

  Om du inte hittar svaret, skicka din fråga till bibelfragan@alltombibeln.se så får du svar via email. GUD VÄLSIGNE ATT DU FINNS SOM UPPDATERAR MIG !

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.