Kristna afghanska konvertiter har tre dagar på sig att ångra sig – eller dö

Christian MölkBlogg Leave a Comment

Vi på Pingst Integration har undrat varför Migrationsverket deporterar kristna konvertiter till Afghanistan trots att de enligt svensk asyllag har rätt till uppehållstillstånd. Nu har vi fått svar från Migrationsverkets stabsjurist:

Tre dagar att ångra sig – eller dö

Enligt Migrationsverket har konvertiter vid ett återvändande tre dagar på sig att antingen ångra sin konvertering eller dödas. Ett livsfarligt spel med såväl liv som människors religionsfrihet, skriver Bengt Sjöberg och Christian Mölk för Pingst Integration.

Läs artikeln i tidningen Dagen.

Häromdagen kom ett viktigt förslag från regeringen, att en del av de ensamkommande barn och ungdomar som hamnat i kläm genom en utdragen asylprocess ska få en ny chans till uppehållstillstånd. Vi välkomnar detta besked. Vi har sett ett mycket starkt engagemang bland lärare, gode män, psykologer och församlingar men även bland de drabbade ungdomarna själva. Många har reagerat på hur förtvivlad situationen har varit för de ensamkommande ungdomarna. Flera har tagit livet av sig och många mår mycket dåligt.

Men, vi saknar en viktig pusselbit i förslaget – moratoriet. Alla som sökte asyl senast 24 november 2015 kommer att ha hunnit få beslut när lagändringen träder i kraft. Om dessa inte har möjlighet att vänta i Sverige skulle lagen bli helt verkningslös. Därför förutsätter vi att regeringen snarast ser till så att de ungdomar som kan komma att omfattas av de nya reglerna inte ska tvingas lämna Sverige innan de getts möjlighet att ansöka enligt de nya gymnasiereglerna. Även om vi välkomnar detta förslag är det långt ifrån tillräckligt.

Många oroliga församlingar har ifrågasatt varför Migrationsverket skickar tillbaka kristna konvertiter till Afghanistan, trots att de vet att konvertering kan leda till dödsstraff. Vi har även hört ryktas att Migrationsverket börjat använda sig av det bisarra begreppet “bekvämlighetskonvertiteter”. Nu har vi på Pingst Integration fått svar från Helene Hedebris, stabsjurist på Migrationsverket. Hon skriver att “landinformationen ger stöd för att personer som genomgått dop och kristna sedvänjor, men som därefter ångrar sig och efter ett återvändande inte väljer att anta ett nytt levnadssätt eller utmärka sig såsom frånfallen från islam – inte kommer att utsättas för förföljelse – åtminstone inte från staten”.

Enligt Migrationsverket har konvertiter vid ett återvändande tre dagar på sig att antingen ångra sin konvertering eller dödas. Detta eftersom det enligt Norska Landinfo “finns en förståelse för enskilda personers agerande för att försöka säkra uppehållstillstånd i Väst och att dessa personer inte riskerar något om de ”gör avbön” och offentligt uttalar att de inte företagit en reell konvertering”. Så om Migrationsverket bedömer att konvertiten nog kommer att ångra sig vid ett återvändande så har man ju därmed inget skyddsbehov i Sverige och får heller inte uppehållstillstånd.

Bakgrunden till detta livsfarliga spel med unga människors liv och religionsfrihet, är att Migrationsverket skiljer på en persons “inre känsloliv” och “yttre uttryck”. Det som avgör om man har skyddsbehov är om konvertitens “inre känsloliv” har ändrats så pass mycket att personen kommer att praktisera kristna “yttre uttryck” även i hemlandet, genom att personen till exempel “vägrar gå i moskén på fredagsbönen, önskar genomföra riter enligt den nya religionen”.

Att man redan har börjat med dessa “yttre uttryck” i Sverige räcker alltså inte, man måste även vara beredd att göra det i Afghanistan, annars riskerar man ju inte livet och har därmed inget skyddsbehov enligt den svenska asyllagen. Så Migrationsverket bekräftar alltså att dessa afghaner har blivit genuint kristna, börjat tro på Jesus, döpt sig och blivit aktiva i en församling, men tror samtidigt inte att de under dödshot från talibaner, släkt och afghanska myndigheter med fara för sitt liv vågar helt ensamma stå upp för sin nya kristna tro.

Migrationsverket gör alltså en oerhört cynisk bedömning av den svenska asyllagen, som ju går ut på att man ska få uppehållstillstånd om man ”känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av religiös uppfattning” eller om ”det finns grundad anledning att anta att utlänningen vid ett återvändande till hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden”.

Man får nästan känslan av att Migrationsverket inte bryr sig nämnvärt om religionsfriheten, som också är svensk lag: ”Envar skall äga rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, andaktsövningar och iakttagande av religiösa sedvänjor.”

När asyllagen krockar med religionsfriheten verkar det som att religionsfriheten får ge vika. Vem bryr sig om afghanska ungdomars lagstadgade rätt att få byta religion och offentligt utöva sin tro eftersom de trots allt ges den fantastiska möjligheten att få ångra sig under dödshot? Nej Migrationsverket, gör om och gör rätt! Religionsfriheten är lag i Sverige och gäller även för afghaner! Behandla inte afghanerna så som ni själva inte vill bli behandlade.

Bengt Sjöberg, Pingst integration

Christian Mölk, Pingst integration

Se mailet från Migrationsverket här nedan:

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.