Pastor Christian Mölk | Kristna politiska frågor

Det börjar närma sig val i Sverige och själv har jag börjat fundera på vad jag ska rösta på. Eftersom min kristna tro är min viktigaste utgångspunkt kan det vara intressant att fundera kring vad vi kristna normalt sett brukar rösta på och vilka frågor som är viktiga för oss.

top-political-concerns-of-christians-jan-20131God and Politics gjorde en liten undersökning i januari 2013 som gav detta resultat:

 • 40% – Fattigdom, välfärd och rättvisa
 • 16% – Familjer, utbildning
 • 14% – Ekonomi
 • 9% – Internationella frågor (inklusive bistånd)
 • 5% – Abort
 • 4% – Politikers integritet
 • 4% – Religionsfrihet, jämlikhet
 • 3% – Samkönade äktenskap
 • 3% – Miljö
 • 1% – Brott och straff
 • 1% – Övrigt

Tim Montgomerie från hemsidan Conservative Home, gjorde en artikel med 12 punkter som han trodde skulle vara relevanta för oss kristna: 

 1. En stor betoning på familj, utbildning och arbete som grund för föreställningen om social rättvisa.
 2. Att åta sig att följa det uppsatta målet på 0,7%  utveckling och omdirigering av biståndspengar till de fattigaste länderna i världen.
 3. Frihet för kyrkan och andra religiösa riktningar att växa eller etableras.
 4. Skydd av barn från porr på internet och andra former av sexualisering och kommersialisering.
 5. Förbättring av de skattelättnader som hjälper kyrkor att betjäna sina samhällen.
 6. Utnämning av fler icke- anglikaner till House of Lords för att bekräfta Storbritanniens konfessionella och religiösa bredd.
 7. Fokus på palliativ vård och försäkran om att de befintliga lagarna om assisterat döende och dödshjälp kommer att bibehållas.
 8. Försäkran om att det inte blir någon ytterligare liberalisering av söndagshandelslagar.
 9. Införande av ett erbjudande av oberoende rådgivning för kvinnor som överväger abort.
 10. Införande av ett skatteavdrag för gifta par med minderåriga barn eller släktingar.
 11. En stor ansträngning för att försäkra kristna att deras friheter kommer att skyddas i en tid när det finns verkliga och upplevda konflikter mellan av jämställdhetslagar och vissa traditionalististiska övertygelser – särskilt mot homosexuella.
 12. En beslutsamhet att sätta religionsfriheten i centrum för utrikespolitiken.

Ber om ursäkt för min något undermåliga översättning från det anglosaxiska språket, men förhoppningsvis förstår ni tanken med de olika punkterna.

Innan jag själv ger mig in i någon form av politisk debatt eller avslöjar vilka mina politiska hjärtefrågor är, vad tycker du om dessa punkter och undersökningar? Skiljer sig de politiska frågorna åt mellan kristna i UK respektive Sverige?

 

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.