Markus 12:18-27 – De dödas uppståndelse

Christian MölkMarkus Leave a Comment

Till Jesus kom också sadduceer – dessa påstår att det inte finns någon uppståndelse – och de frågade honom: ”Mästare, Mose har gett oss denna föreskrift: Om någon har en bror som dör och efterlämnar hustru men inga barn, då skall hans bror gifta sig med henne och skaffa barn åt sin bror. Nu fanns där sju bröder. Den förste gifte sig. Han dog utan att ha lämnat efter sig några barn. Den andre gifte sig med henne, men också han dog barnlös. På samma sätt gick det med den tredje. Ingen av de sju lämnade barn efter sig. Sist av alla dog kvinnan. Vid uppståndelsen, när de uppstår, vem av dessa skall hon då vara hustru till? Alla sju var ju gifta med henne.” Jesus sade till dem: ”Tar ni inte fel, just därför att ni inte förstår Skrifterna och inte heller Guds makt? När de döda uppstår gifter de sig inte och blir inte bortgifta, utan de är som änglarna i himlen. Men när det gäller de dödas uppståndelse, har ni då inte i Moses bok läst stället om törnbusken, hur Gud sade till Mose: Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud? Han är inte de dödas utan de levandes Gud. Ni misstar er fullständigt.”

 • Till Jesus kom också sadduceer – dessa påstår att det inte finns någon uppståndelse
  • Sadducéerna var en liten men inflytelserik rörelse som till stor del bestod av medlemmar från prästerskapet eller överklassen och var ofta motståndare till de mer folkliga fariséerna.
  •  Sadducéerna trodde inte på uppståndelsen, en framtida dom eller att det finns änglar och andar vilket ledde till bråk med fariséerna (Apg 23:6-8). De accepterade bara Torah, de fem Moseböckerna, som auktoritativ.
 • Vid uppståndelsen, när de uppstår, vem av dessa skall hon då vara hustru till?
  • Mose skriver att om en man dör utan att efterlämna sig en manlig arvinge ska hans ogifte bror gifta sig med hans änka för att ge honom en arvinge så att hans namn kan leva vidare (5 Mose 25:5-10).
   • Eftersom sadducéerna inte trodde på uppståndelsen försöker de nu visa hur absurd tron på uppståndelsen är genom att hitta på en historia där 7 bröder alla dör utan att ha lyckats producera en arvinge.
 • Jesus sade till dem: ”Tar ni inte fel, just därför att ni inte förstår Skrifterna och inte heller Guds makt?
  • Felet som sadducéerna gjorde var att de utgick ifrån att livet efter döden fungerar på samma sätt som här på jorden. Jesus upplyser sadducéerna om att så inte är fallet och att deras fråga därför är orelevant.
  • Orsaken till sadducéernas felaktiga tro var att de varken förstod Skrifterna eller Guds makt.
   • Vad hjälper det en människa om hon kan hela Skriften utantill men saknar förmågan att förstå Skriften?
   • Vad hjälper det en människa om hon förstår vad Skriften säger men inte tror att Gud har makt att förverkliga sina löften?
 • När de döda uppstår gifter de sig inte och blir inte bortgifta, utan de är som änglarna i himlen.
  • En av orsakerna till att gifta sig är som sagt för att skaffa barn. Om mänskligheten inte fortlöpande skulle producera nya barn skulle mänskligheten onekligen snart dö ut. Men eftersom den uppståndne människan inte längre kommer att dö finns inte samma behov av att producera nya människor och därför kommer vi människor vara som änglarna som inte behöver skaffa barn.
 • Men när det gäller de dödas uppståndelse, har ni då inte i Moses bok läst stället om törnbusken, hur Gud sade till Mose: Jag är Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud? Han är inte de dödas utan de levandes Gud. Ni misstar er fullständigt.
  • Eftersom sadducéerna bara accepterade Moseböckerna som sin auktoritet så citerar Jesus 2 Mose 3:6 för att visa att de har fel.
  • Eftersom Moseböckerna lär att Gud är Abrahams Gud så måste det finnas ett liv efter döden eftersom Abraham är död.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.