Uppenbarelseboken 3:14-22 – Brevet till Laodicea

Christian MölkUppenbarelseboken Leave a Comment

14Skriv till församlingens ängel i Laodicea: Så säger han som är Amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse: 15Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. 16Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun. 17Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. 18Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se. 19Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig. 20Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. 21Den som segrar skall få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min Fader på hans tron. 22Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.”

Adressering

 • 14Skriv till församlingens ängel i Laodicea
  • Namnet ”Laodicea” är sammansatt av två grekiska ord som betyder ”folk” och ”styr” eller ”dömer”. Namnet Laodicea kan alltså översättas till ”folkstyre” på svenska.
  • Laodicea, dagens Pamukkale i västra Turkiet, var en mycket rik stad som låg på vägen till Kolosse. Staden raserades i en jordbävning år 60 e.Kr., cirka 35 år innan Uppenbarelseboken, men stadens invånare vägrade ta emot hjälp från Rom, eftersom de var så rika att de inte ville ha hjälp från någon utomstående och istället byggde upp staden själva.
  • Laodicea var känt för sina banker och sin ekonomiska framgång, sin textiltillverkning (framförallt svarta ylletyger) och sin speciella ögonsalva. Produkter från Laodicea exporterades ut över hela den då kända världen. Staden hade även en skola för utbildning av läkare och ett tempel tillägnat läkekonstens gud Asklepios.
  • Stadens svaga punkt var dess dåliga tillgång till vatten. Vattnet kom från staden Hierapolis varma källor via en 10 km lång akvedukt. Väl framme i Laodicea hade det varma vattnet blivit fisljummet och oaptitligt.
   • På grund av Laodiceas bristande tillgång på eget vatten var stadens ledarskap benägna att kompromissa med potentiella fiender eftersom de enkelt kunde riva akvedukten vid en belägring av staden, vilket snabbt skulle leda till att vattnet i staden tog slut. Denna kompromissvillighet gjorde att staden lätt kunde besegras om fienden så ville.
  • Paulus nämner församlingen i Laodicea i Kolosserbrevet (Kol 2:1), och skrev ett eget brev till dem, men som dock har gått förlorat (Kol 4:16).

Presentation

 • Så säger han som är Amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse
  • Ordet ”amen” betyder ”sann”, ”pålitlig”, ”trovärdig”, ”låt det ske” och används ofta instämmande och bekräftande efter att någon har sagt något, ungefär som att någon efter en mening instämmer med ”så är det”.
   • När man efter att någon har bett en bön eller predikat instämmer med att säga ”amen” innebär det att man håller med om bönens eller predikans innehåll, bekräftar dess sanning och önskar att så skall ske.
   • Att Jesus är ”Amen”, innebär att alla löften Gud har gett om Jesus är sanna och pålitliga, och kommer att ske.
    • 20Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss.” (2Kor 1:20)
   • Att Jesus kallar sig själv för trovärdig och sannfärdig står i kontrast till staden Laodicea, som ju hade en benägenhet att kompromissa med fienden.

Kritik

 • 15Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. 16Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun.
  • På grund av staden Laodiceas besvärliga tillgång till vatten användes som sagt en 10 km lång akvedukt för att forsla vatten från Hierapolis varma källor. Väl framme i Laodicea hade det varma vattnet svalnat en aning, men inte tillräckligt för att vara kallt vatten. Befolkningen i Laodicea var därmed väl införstådda med hur äckligt ljummet vatten är att dricka, en kunskap som Jesus använder för att förklara för församlingen i Laodicea att även de är fisljumma, andligt sett.
   • Kallt vatten är gott att dricka en varm och solig dag, och varmt té är gott att dricka en sval kväll. Men ljummet vatten är aldrig gott att dricka, och den som utgick ifrån att det serverades kallt vatten eller varmt té, skulle bli så förvånad över det ljumma vattnet att man spontant spydde ut vattnet.
  • Antingen kan man se på denna liknelse som att det vore positivt om församlingen i Laodicea var antingen varm eller kall, eller så kan man se på liknelsen som att om de är varma så tillhör de Guds rike och om de är kalla så tillhör de Världens rike. Eftersom staden hade en benägenhet att vara kompromissande med fienden så är den senare tolkningen av liknelsen ganska så träffande.
   • Församlingen gav sken av sig att vara rik och framgångsrik, men bedömdes av Jesus att vara fattig och naken. Ett annat sätt att förstå liknelsen är att det är helt okej för en kristen att vara rik eftersom man då kan vara generös med sina tillgångar, och det är även okej för en kristen att vara fattig eftersom man då blir mer beroende av Gud. Precis som både varmt och kallt vatten har ett syfte så kan Gud använda både den fattige och den rike för sina ändamål. Men det är svårt för Gud att använda den som ger sken av att vara rik men aldrig vill dela med sig av sina rikedomar eller den som är fattig men som aldrig ber Gud om hjälp. Det är bättre att vara antingen varm eller kall, än att vara ljummen.
  • Några exempel på hur man blir en ljummen kristen:
   • Man har egentligen ingen äkta tro i sitt hjärta, men går till kyrkan eller utför vissa religiösa ceremonier för syns skull. Då är man kall, men värms upp till en ljummen oaptitlig nivå.
   • Man har en brinnande tro i sitt hjärta, men klagar bara på andra utan att tron kommer till uttryck i kärleksfulla handlingar. Då är man varm, men kyls ner och använder till slut bara elden för att värma bänkar i kyrksalen.
   • Man kallar sig själv för pingstvän, andedöpt och väckelsekristen, men läser aldrig sin Bibel, ber aldrig några privata böner och vittnar aldrig om sin tro. Då ger man sken av att vara brinnande för Jesus, men när det väl kommer till kritan är man ljummen.
  • För att undvika att bli ljummen måste man sluta försöka vara både Jesus och världen till lags på samma gång. Att följa Jesus innebär ibland uppoffringar, lidande och förföljelse, och den som ständigt försöker undvika uppoffringar kommer till slut att kompromissa med sin tro, och därmed bli ljummen.
  • Ett bra exempel på en ljummen person är Judas. Han följde Jesus nära samtidigt som han i sitt hjärta höll distans.
  • Den som är ljummen riskerar att bli oanvändbar för Jesus. Precis som i bilden med kallt och varmt vatten så fyller båda sin funktion, men ljummet vatten är odrickbart och en ljummen kristen är oanvändbar.
  • I dagens frikyrkosverige är det omöjligt att inte göra en reflektion över staden Laodiceas svenska namn ”folkstyre” och kopplingen till dess ljummenhet. Finns det en risk att våra föreningsstyrda församlingar leder till ljummenhet? Finns det en risk när alla medlemmar demokratiskt får bestämma över församlingens väl och ve, att vi frestas att lyssna på den aktuella samhällsopinionen istället för Guds ord och därmed tar udden av evangeliet och försöker vara både Jesus och världen till lags på samma gång?

Varning

 • 17Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken.
  • När de kristna i Laodicea såg på sig själva så såg de bara framgång och succé, precis som staden i allmänhet var rik och framgångsrik. De insåg inte att ju mer de fokuserade på sin egen förträfflighet, desto mindre såg man av Jesu härlighet.
   • Församlingen i Laodicea står som stark kontrast till församlingen i Smyrna, som såg på sig själva som fattiga, men som enligt Jesus var rika (Upp 2:9).
    • Det är inte alltid hur vi själva uppfattar oss som är det mest korrekta, utan hur Gud uppfattar oss.
    • Den som ber får bönesvar, men den som redan har allt man behöver ber sällan och får därmed heller inte speciellt många bönesvar. Så den som är världsligt rik ber mindre och får därmed se mindre av Guds välsignelser i sitt liv. På så sätt är den värdsligt rike ofta andligt fattig.
   • Dagens framgångsteologi har vissa likheter med församlingen i Laodicea, där ekonomisk rikedom ses som en gudomlig välsignelse och rikedom därmed blir ett tecken på att man är nära Gud. En sådan sorts kristendom blir lätt person- och kändisfixerad och upphöjer människor mer än Gud. Det är även lätt att man blir ljummen eftersom man kompromissar mellan värdslig rikedom och from andlighet.
    • Om man, när man läser Jesu kritik mot församlingen i Laodicea, känner igen sig och inser att man är influerad av framgångsteologi, bör man lyssna på Jesu ord och omvända sig.
   • Det hade varit bättre om de kristna i Laodicea hade insett, likt Johannes Döparen, att de själva måste bli mindre och Jesus större (Joh 3:30). Det kristna livet handlar inte om att förhärliga sig själv och lyfta fram sig själv som en superstjärna eller framgångsrik superkristen. Det kristna livet handlar om att ödmjuka sig själv och istället förhärliga och upphöja Jesus med sitt liv. När man som kristen sätter strålkastarljuset på sig själv och sin egen förträfflighet så avslöjar man bara sitt eget förvärldsligande.
   • I kontrast till de kristna i Laodicea som såg på sig själva som ”rika”, så säger Jesus: ”Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.” (Matt 5:3).
    • Det är inte nödvändigtvis fel i sig att bli rik eller att ha det man behöver, men det är fel att sätta så stor tilltro till värdsliga ting att man känner att man inte behöver Jesus.
    • Vi människor klarar oss inte alltid själva, något som befolkningen i Laodicea borde ha förstått med tanke på alla jordbävningar i området. Även om befolkningen i Laodicea hade byggt upp staden med egna medel utan hjälp utifrån, så borde de förstå att det inte alltid kommer att kunna vara så. Rätt som det är så rasar staden så totalt att alla rika tillgångar är förstörda.
    • För den som är kristen är det viktigt att inte bygga sitt liv på världsliga förgängliga ting, utan på Klippan, Jesus.
     • Så om du är kristen och rik, tacka Gud och var generös med dina tillgångar, men sätt din tilltro endast till Jesus eftersom värdslig rikedom snabbt kan förgås.
     • Den som söker Guds rike först, kommer att få allt det andra också (Matt 6:33).
    • Inte nog med att församlingen i Laodicea var andligt fattig, de var dessutom “blinda” inför sin egen andliga fattigdom.
     • I och med att församlingen i Laodicea skröt om sin egen rikedom basunerade de samtidigt ut sin egen synd. Det är inte synd att vara rik, men det är synd att påstå att man inte längre behöver någonting.
     • Som kristen ledare med ett framgångsrikt arbete kan det säkert vara lätt hänt att man frestas tolka sin egen framgång som Guds välsignelse. Men ens eventuella framgång måste alltid jämföras med Guds ord, inte det man själv mänskligt och världsligt sett tror sig vara framgång.
    • Det finns en stark likhet mellan församlingen i Laodicea och majoritetsbefolkningen i Sverige. Båda säger om sig själva att de är rika och därmed inte behöver Gud utan klarar sig själva.
     • Ett sådant tänkande kan vilken sekund som helst förändras om en katastrof slår till. Först när man inte längre har sin rikedom eller goda hälsa är det vanligt att man söker Gud. Därför är det bättre att börja söka Gud redan här och nu. Därför är det bättre att börja söka Gud redan här och nu, då kanske man till och med slipper hamna i en eventuell katastrof.

Befallning

 • 18Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se.
  • Laodicea var, som tidigare nämnt, känt för sin ekonomiska framgång, sin textiltillverkning och sin speciella ögonsalva. Jesus använder nu alla dessa tre ting som befolkningen i Laodicea var så stolta över, för att visa att de borde sätta sin tilltro till Jesus istället för sina världsliga framgångar.
   • Den ekonomiskt framgångsrika bankverksamheten i Laodicea ledde inte till andlig rikedom, snarare tvärtom. Men för den som vill bli “rik” på riktigt, med Guds ögon sett, kan när som helst vända sig till Jesus och ta emot Guds gåvor.
   • Laodicea var känt för sina svarta ulltyger, men Jesus erbjuder istället “vita kläder”, som symboliserar renhet och Guds förlåtelse.
   • För att ta emot Jesus ”ögonsalva”, så måste församlingen i Laodicea först inse att de inte kan se. Det är endast de som ödmjukar sig som kan ta emot det som Jesus erbjuder.
 • 19Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig.
  • Jesus dissar församlingen i Laodicea totalt, och det kan vara lätt hänt att många i församlingen nog kände sig helt förkastade, så Jesus tillägger att han tillrättavisar dem därför att han faktiskt älskar dem. Det värsta för församlingen hade varit om Jesus hade varit tyst och lämnat dem åt sitt eget öde.
  • Jesus uppmanar församlingen att vända sig bort från sin självtillräcklighet och istället vända sig mot Jesus.

Löfte

 • 20Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.
  • Jesus gav församlingen i Laodicea det stora underbara erbjudandet om frälsning. Jesus står utanför dörren och knackar på. Detta erbjudande riktar Jesus dessutom till alla människor när han säger ”om någon hör min röst”, om vem som helst öppnar dörren så kommer han eller hon att bli frälst.
  • Att hålla måltid tillsammans var i Mellanöstern ett starkt tecken på gemenskap och samhörighet.
  • Jesus riktar inte detta erbjudande specifikt till församlingen, utan till individer. Det är viktigt att förstå att man som individ behöver öppna dörren för Jesus. Jesus tvingar sig inte in, utan väntar tålmodigt på att vi ska acceptera hans erbjudande och öppna dörren.
   • Men det är inte speciellt troligt att man öppnar dörren om man inte först har hört Jesus knacka eller ropa. På samma sätt är det inte speciellt troligt att man tar emot Jesus som sin frälsare om man inte först har hört Guds ord förkunnas.
 • 21Den som segrar skall få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min Fader på hans tron.
  • Den som omvänder sig, sätter sin tilltro till Jesus, och därmed ”segrar” över en fisljummen och kompromissande tro som sätter sin tilltro till sig själv istället för Jesus, kommer att få sitta tillsammans med Jesus på hans tron.

Uppmaning

 • 22Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.
  • Budskapet i detta brev var först och främst riktat till församlingen i Laodicea, men samtidigt ett allmänt budskap till alla kristna som är i liknande situationer.
  • Få kristna vill identifiera sig själva med församlingen i Laodicea, men om du som läser detta känner i ditt hjärta att Anden talar till dig, så bör du lyssna på Jesu ord och ta till dig av kritiken och omvända dig. Det finns stora välsignelser att vänta för den som gör det.

Texten du precis läst ingår i boken “Uppenbarelseboken 1-3 – De sju församlingarna” och går att beställa från Bokshopen.

Upp

Dela

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.