Pastor Christian Mölk | Titus 3:12-15 – Avslutning

12 När jag nu sänder Artemas och Tykikus till dig, så skynda dig att komma till mig i Nikopolis. Jag har beslutat mig för att stanna där över vintern. 13 Juristen Zenas och Apollos skall du utrusta ordentligt, så att de inte saknar något. 14 Också de våra skall lära sig att utföra goda gärningar och fylla nödvändiga behov, så att de inte blir utan frukt. 15 Alla som är hos mig hälsar till dig. Hälsa till dem som älskar oss i tron. Nåd vare med er alla. 

 • 12 När jag nu sänder Artemas och Tykikus till dig, så skynda dig att komma till mig i Nikopolis. Jag har beslutat mig för att stanna där över vintern.
  • Även om Bibeln är en ”religiös skrift”, så är den ändå väldigt personlig och titt som tätt så lyser de olika Bibel-individernas personliga hälsningar och tankar igenom.
  • Det var aldrig tanken att Titus skulle stanna för evigt på Kreta utan han hade en apostolisk funktion; att grunda och organisera församlingen och sen dra vidare till nästa ställe (Tit 1:5). Det är mycket möjligt att det är Artemas och Tykikus som kommer att efterträda Titus som församlingens ledare.
   • Artemas är inte omnämnd någon annanstans i Bibeln, men Tykikus nämns i 2 Tim 4:12, Ef 6:21 och Kol 4:7, där vi bl.a. ser att Paulus sände honom till olika församlingar för att utföra någon form av församlingsarbete.
 • 13 Juristen Zenas och Apollos skall du utrusta ordentligt, så att de inte saknar något.
  • Det var viktigt för Paulus att församlingen skulle lära sig att ta hand om sina ledare och de som arbetar i församlingen (1 Tim 5:18).
  • Apollos var troligtvis en av Johannes Döparens lärjungar som blivit en brinnande predikant som undervisade om Jesus (Apg 18:24-28).
 • 14 Också de våra skall lära sig att utföra goda gärningar och fylla nödvändiga behov, så att de inte blir utan frukt.
  • Gud vill att alla kristna ska ”bära frukt”, d.v.s. att den tro på Jesus man har i sitt hjärta inte stannar i hjärtat utan visar sig i goda gärningar som blir till välsignelse för andra människor.
  • Att utföra ”goda gärningar” och hjälpa de som har diverse behov är något man enligt Paulus behöver ”lära sig”. För somliga kommer det helt naturligt, men för de allra flesta av oss så krävs det att vi anstränger oss och lär oss att göra det som är gott.
  • Det verkar ha funnits en risk att Titus kanske tänkte att han själv skulle se till så att dessa medarbetare fick mat och husrum osv, men Paulus instruerar Titus att detta är hela församlingens ansvar. Paulus vill att fler än bara Titus ska få möjlighet att ta del av den välsignelse det innebär att få hjälpa en medmänniska.

Texten du precis läst ingår i boken “Titus – Den sunda läran och det sunda livet” och går att beställa från Bokshopen.

Titus

Tagged with →  
Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.