Markus 3:1-6 – Mannen med en förtvinad hand

Christian MölkMarkus Leave a Comment

En annan gång gick Jesus in i en synagoga, och där fanns en man som hade en förtvinad hand. Spänt iakttog de Jesus för att se om han skulle bota honom på sabbaten. De ville få något att anklaga honom för. Han sade till mannen med den förtvinade handen: ”Stig fram.” Sedan frågade han dem: ”Är det på sabbaten mera tillåtet att göra gott än att göra ont, att rädda liv än att döda?” Men de teg. Då såg han sig omkring med vrede, bedrövad över att deras hjärtan var så förstockade. Och till mannen sade han: ”Räck ut din hand.” Han räckte ut handen, och den var nu frisk. Men fariseerna gick ut och började genast överlägga med herodianerna om att röja honom ur vägen.

 • Är det på sabbaten mera tillåtet att göra gott än att göra ont, att rädda liv än att döda?
  • Jesus ställer en ironisk fråga.
   • Jesus botar sjuka på sabbaten.
   • Fariséerna planerar att mörda Jesus på sabbaten.
  • Fariséerna trodde på att Jesus kunde göra under, men de ville ändå inte tro på honom.
  • Frågan handlade inte om huruvida det var fel av Jesus att bota mannen utan om han fick göra det på ”sabbaten”.
   • Sabbaten är en vilodag då det är tänkt att man inte ska arbeta.
    • När Gud hade skapat jorden på sex dagar så vilade han på den sjunde (1 Mose 2:1-3).
    • Sabbaten är den dag som Gud vill att människan ska hålla helig och vila från arbete (2 Mose 20:8-11).
  • Fariséerna ansträngde sig för att inte bryta mot några regler eller bud som Gud har gett i Torah (de fem Moseböckerna). För att inte råka bryta mot Guds bud så hade de skrivit ett antal extra regler och stadgar som skulle minimera riskerna att bryta mot Torah. Det var om dessa regler som Jesus och fariséerna ofta bråkade (Mat 7:1–13).
   • Enligt dessa regler var det tillåtet att rädda liv på sabbaten, men inte att medicinera de som inte var i akut behov.
   • Jesus bryter mot fariséernas regler eftersom mannen inte är i akut behov av att bli räddad.
  • Även om Moseböckerna förbjöd någonting så fanns det ibland undantag. Det var viktigt att hålla sabbatsbudet, men om ett annat, viktigare bud, råkade infinna sig på sabbaten så var det viktigare att hålla det budet. Några exempel på detta:
   • Präster fick arbeta även om en högtid inföll på sabbatsdagen.
   • En pojke fick omskäras på sabbaten trots att det var ett arbete (Joh 7:22-23).
   • Varför skulle då inte Jesus få hela en man med förtvinad hand på sabbaten?
  • Jesus främsta argument i den här frågan är: ”Sabbaten blev gjord för människan och inte människan för sabbaten.” (Mark 2:27).
  • Kontentan är alltså att det är bra att hålla sabbaten genom att avstå från arbete och istället ägna vilodagen åt Gud. Men om något dyker upp som är viktigare än den personliga vilan så bör man bryta den och istället göra det som är viktigare. Här får man alltså tänka efter själv och använda sitt sunda förnuft för att komma fram till vad man ska göra i olika situationer.
   • ”Tänk efter själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom.” (Apg 4:19b).
 • Då såg han sig omkring med vrede
  • Fariséerna var varken i synagogan för att tillbe Gud eller för att hjälpa den sjuke, de var där för att sätta dit Jesus.
 • Han räckte ut handen, och den var nu frisk
  • Jesus visar inte bara genom sin argumentation att han har Gud på sin sida, han demonstrerar det också genom att utföra ett mirakel som bara Gud kan göra.
   • När fariséerna inte kunde motargumentera eller ens svara Jesus så visar de indirekt att Jesus har rätt, men de vill ändå inte gå med på det Jesus gjorde utan vill istället mörda honom.
  • Det är inte helt ovanligt att Jesus säger åt de sjuka att göra något som de egentligen inte kan.
   • En människas tro + Jesus = Guds kraft.
   • Det var när mannen, på Jesu uppmaning, gjorde det han inte kunde göra som han blev frisk.
 • Men fariseerna gick ut och började genast överlägga med herodianerna om att röja honom ur vägen.
  • Jesus höll inte med fariséerna angående deras extra regler och stadgar.
   • Än idag är det en aktuell fråga om huruvida det är viktigare att lyda Gud än att lyda sina egna traditioner. Det är viktigt att det förs ett ständigt samtal om hur man lyder Bibeln i den tid och kultur man själv råkar befinna sig i. Guds ord är evigt, men världen förändras; hur tillämpar vi Guds ord i den värld vi själva lever i?
  • Herodianerna var Herodes anhängare.
   • Herodes Antipas styrde över Galiléen och Peréen och grundade staden Tiberias.
    • Denne Herodes var son till Herodes den store som mördade pojkarna i Betlehem (Matt 2:16).
   • Fariséerna och herodianerna hade inte mycket gemensamt, men en sak kunde de tydligen komma överens om: att röja Jesus ur vägen.

Texten du precis läst ingår i boken “Markus – Skynda till folkets frälsning” och går att beställa från Bokshopen.

Markus

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.