1 Tess 5:1-11 – Som en tjuv om natten

Christian Mölk1 Tessalonikerbrevet Leave a Comment

Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss, för att vi skall leva tillsammans med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra, så som ni redan gör.

 • Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten.
  • ”Herrens dag” är ett välbekant uttryck från Gamla Testamentet som kortfattat innebär att Gud griper in i historien för att genom olika handlingar döma synden i Israel och i världen (Joel 1:15, Mal 4:1-2). ”Herrens dag” kan med andra ord syfta på olika dagar i historien.
   • Den ”Herrens dag” som Paulus åsyftar vid detta tillfälle är den dag då Jesus kommer tillbaka.
  • Paulus hade tidigare undervisat tessalonikerna om Jesu återkomst så därför var de väl medvetna om att ingen kan veta vilken dag Jesus kommer tillbaka och att man därför alltid måste vara beredd.
   • Jesus ville inte att vi skulle veta när Herrens dag är (Matt 24:36), men han ville att vi skulle vara vaksamma och beredda på att Herrens dag kommer när som helst (Matt 24:42).
 • När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.
  • Det verkar orimligt att man kan ropa ”fred och trygghet” på dagen för Jesu återkomst eftersom Matt 24:15-35 beskriver den sista tiden som en tid av fruktansvärt lidande. Därför är det mycket möjligt att ”Herrens dag” är längre än bara en dag och med andra ord beskriver hela den sista tiden som avslutas med att Jesus kommer tillbaka.
  • Den sista tiden kommer att innehålla lidande som, likt en gravid kvinnas smärtor, återkommer allt oftare och allt smärtsammare tills det till slut föds något nytt.
 • Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv.
  • För den som tror på Jesus så kommer Jesus återkomst vara som en befrielse, men för de som inte tror på Jesus kommer hans återkomst vara som en tjuv om natten.
  • Även om vi inte vet exakt vilken dag Jesus kommer tillbaka så går det att ana att det snart är dags. Lärjungarna frågade Jesus om hur den sista tiden kommer att vara (Matt 24:3-14) och fick ett svar som man punktvis kan sammanfatta så här:
   • Många kommer att hävda att de är Messias, men vi ska inte tro på dem. När Jesus kommer tillbaka så kommer det definitivt att märkas över hela jorden.
   • Det kommer att vara många krig här och där.
   • Det kommer att bli hungersnöd.
   • Det kommer att bli jordbävningar på den ena platsen efter den andra.
   • Kristna kommer att avfalla från sin tro och börja hata varandra.
   • Många kristna kommer att hatas, plågas och dödas.
   • Många falska profeter kommer att framträda och tyvärr kommer många att lyssna på dessa.
   • Laglösheten kommer att tillta.
 • Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra.
  • Att ”andligt sova” hör ihop med att inte vara beredd på att Jesus snart kommer att komma tillbaka. Om man som kristen inte bryr sig om att Jesus kommer att komma tillbaka finns det risk att man inte bryr sig om att helgas i sitt andliga liv och då finns det risk att ens kristna liv för en tynande tillvaro och så småningom glöms bort.
 • Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm.
  • Paulus använder en militär illustration eftersom en soldat alltid måste vara ”vaken och nykter” eftersom soldaten annars riskerar att överrumplas av fienden och råka riktigt illa ut.
   • Ett ”pansar” satt på bröstet och skyddade de viktigaste organen. Att tro på Gud och att visa kärlek till sin medmänniska är kanske det mest fundamentala och viktigaste i den kristna tron (Matt 22:37-40).
   • Även huvudet är ett livsviktigt organ som en soldat måste skydda. För den kristne är det livsviktigt att lita på att Gud i framtiden kommer att gripa in och frälsa. Tappar man detta framtidshopp blir resten av det kristna livet meningslöst.
  • Paulus jämför den kristne med en soldat som är i krig, men han använder bara defensiva skydd. En kristen är visserligen inblandad i en andlig strid men behöver inte offensivt springa iväg och jaga demoner, men om man blir attackerad kan man stå fast i sin tro tack vare de skydd som finns (Ef 6:13).
 • Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.
  • När Jesus kommer tillbaka kommer han att ”döma levande och döda” (2 Tim 4:1).
   • Vredesdomen är till för de ogudaktiga som ”skall dömas och bli fördömda” (2 Pet 3:7) och som kommer att få gå bort ”till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar” (Matt 25:41).
   • Tack vare att Jesus offrade sig själv genom att dö på korset så kommer han vid sin återkomst inte att döma de troende till fördömelse utan istället frälsa ”dem som väntar på honom” (Heb 9:28).
    • Enligt Korintierbrevet kommer dock även kristna att stå inför Kristi domstol och ”få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont” (2 Kor 5:10).

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.