Biblisk tidslinje

Christian MölkBlogg, Media 2 Comments

En tidslinje som jag har gjort över Gamla Testamentet, Nya Testamentet och Kyrkohistorien, gjord i Excel.

Inkluderar Bibelns böcker, kristendomen, judendomen och Israels historia.

Klicka för att ladda hem: Biblisk Tidslinje.

Patriarkerna

År 2093 f.Kr. Abrams kallelse

År 2085 f.Kr. Abram räddar Lot

År 2082 f.Kr. Ismael föds

År 2069 f.Kr. Abram blir Abraham & Sarai blir Sara

År 2069 f.Kr. Sodom och Gomorra förstörs

År 2068 f.Kr. Isak föds

År 2043 f.Kr. Abraham offrar (inte) Isak

År 2031 f.Kr. Sara dör

År 2008 f.Kr. Esau och Jakob föds

År 1993 f.Kr. Abraham dör

År 1945 f.Kr. Ismael dör

År 1931 f.Kr. Isak välsignar Jakob

År 1921 f.Kr. Jakob gifter sig med Lea och Rakel

År 1900 f.Kr. Josef blir såld som slav till Egypten

År 1887 f.Kr. Josef blir Egyptens härskare, näst efter Farao

År 1878 f.Kr. Israel flyttar till Egypten

 

Exodus

År 1580 f.Kr. Israel blir slavar. Farao tvingar dem att bygga städerna Pitom och Ramses

År 1527 f.Kr. Mose föds

År 1487 f.Kr. Mose flyr till Midjan

År 1448 f.Kr. Exodus

År 1408 f.Kr. Josua leder Israel in i Kanaan

 

Domartiden

År 1360 f.Kr. Otniel befriar Israel

År 1302 f.Kr. Ehud befriar Israel från Moab genom att knivhugga deras kung

År 1202 f.Kr. Deborah och Barak befriar Israel från kanaaniter

År 1155 f.Kr. Gideon befriar Israel från Midjan och amalekiterna

År 1112 f.Kr. Jefta befriar Israel från Ammon

År 1072 f.Kr. Simson fångas av filistéerna

År 1057 f.Kr. Samuel blir domare över hela Israel

 

Kungarna

År 1052 f.Kr. Saul blir Israels förste kung

År 1025 f.Kr. David och Goliat

År 1012 f.Kr. David blir kung över Juda

År 1007 f.Kr. David blir kung över hela Israel

År 1005 f.Kr. David intar Jerusalem

År 980 f.Kr. Absaloms uppror

År 972 f.Kr. Salomo blir Israels kung

År 960 f.Kr. Templet invigs

År 930 f.Kr. Riket delas i Nordriket Israel och Sydriket Juda

År 930 f.Kr. Jerobeam blir kung över Israel

År 930 f.Kr. Rehabeam blir kung över Juda

År 910 f.Kr. Asa blir kung i Juda

År 909 f.Kr. Basha blir kung i Israel

År 880 f.Kr. Omri blir kung i Israel

År 874 f.Kr. Ahab blir kung i Israel

År 873 f.Kr. Joshafat blir kung i Juda

År 858 f.Kr. Elia börjar profetera

År 852 f.Kr. Joram blir kung i Israel

År 852 f.Kr. Elisa börjar profetera

År 841 f.Kr. Jehu blir kung i Israel

År 835 f.Kr. Joas blir kung i Juda

År 814 f.Kr. Joachas blir kung i Israel

År 798 f.Kr. Joash blir kung i Israel

År 796 f.Kr. Amasja blir kung i Juda

År 782 f.Kr. Jerobeam II blir kung i Israel

År 767 f.Kr. Asarja (Ussia) blir kung i Juda

År 752 f.Kr. Menachem blir kung i Israel

År 750 f.Kr. Jotam blir kung i Juda

År 740 f.Kr. Pekach blir kung i Israel

År 740 f.Kr. Jesaja börjar profetera

År 734 f.Kr. Syrisk/efraimitiska kriget

År 732 f.Kr. Hosea blir den siste kungen i Israel

År 732 f.Kr. Achas blir kung i Juda

År 722 f.Kr. Assyriens kung Salmanassar intar Samaria och fört bort Israels folk i fångenskap

År 715 f.Kr. Hiskia blir kung i Juda

År 705 f.Kr. Kung Hiskia gör uppror mot Assyrien

År 701 f.Kr. Assyriens kung Sennacherib belägrar Jerusalem som mirakulöst räddas av en ängel

År 697 f.Kr. Manasse blir kung i Juda

År 686 f.Kr. Manasse tas som fånge av assyrierna till Babylon och Juda blir vasallstat åt Assyrien

År 640 f.Kr. Josia blir kung i Juda

År 627 f.Kr. Jeremias kallelse

År 621 f.Kr. Kung Josias reformation. Centralisering av kulten till Jerusalem

År 612 f.Kr. Nineves fall

År 609 f.Kr. Josia förlorar mot Farao Neko och Egypten får kontroll över Juda

År 609 f.Kr. Jojakim blir kung i Juda

 

Den babyloniska fångenskapen

År 606 f.Kr. Babylon besegrar Egypten i slaget vid Karkemish och får kontroll över Juda

År 605 f.Kr. Daniel & hans 3 vänner förs bort till Babylon

År 597 f.Kr. Babylonierna intar Jerusalem och för bort många judar, däribland kung Jojakin och Hesekiel

År 597 f.Kr. Sidkia blir kung i Juda

År 592 f.Kr. Hesekiel förs av Anden till Jerusalem där han får se folkets synder och får se Herrens härlighet lämna templet.

År 587 f.Kr. Jerusalem faller och Juda förs bort i fångenskap

År 554 f.Kr. Daniel ser sina framtidssyner

År 538 f.Kr. Persiske kungen Cyrus intar Babylon

År 538 f.Kr. Juda återvänder från fångenskapen i Babylon

År 538-515 f. Kr. Ståthållaren Serubbabel och översteprästen Josua bygger upp andra templet

År 521 f.Kr. Dareios I blir kung över Persien

År 516 f.Kr. Det andra templet invigs

År 480 f.Kr. Ester blir Persiens drottning

År 473 f.Kr. Ester befriar judarna från förintelse

År 458 f.Kr. Esra återvänder till Jerusalem med 4-5000 judar och undervisar i Torahn

År 444 f.Kr. Nehemja bygger muren i Jerusalem

År 430 f.Kr. Nehemja återvänder till Jerusalem för andra gången

 

De tysta åren

År 332 f.Kr. Alexander den Store erövrar Egypten

Ca år 300 f.Kr. Ptolemaios II flyttar många judar till Alexandria som blir en av de största judiska städerna i världen

År 200 f.Kr. Antiochus III besegrar Ptolemaios V och tar över Juda

År 167 f.Kr. Antiochus IV Epiphanes skändar templet

År 166 f.Kr. Judas Mackabaios befriar Juda

År 164 f.Kr. Templet återtas och renas. Första Hanukkah.

År 132 f.Kr. Septuaginta (LXX), en översättning av GT från hebreiska till Koiné-grekiska

År 63 f.Kr. Rom erövrar Judeen

År 48 f.Kr. Julius Caesar får hjälp av Antipater II vilket leder till judarnas religiösa privilegier, undantag från den romerska kejsarkulten och judarna slipper tjänstgöra som soldater i den romerska armén.

År 37-4 f.Kr. Herodes den Store kung i Judeen

År 31 f.Kr. – 14 e.Kr. Augustus kejsare i Rom

 

Messias

År 4 f.Kr. Jesus föds

År 14 – 37 e.Kr. Tiberius kejsare i Rom

År 26 – 36 Pontus Pilatus ståthållare i Judeen

År 28/29 Johannes Döparen

År 33 Jesus dör på korset

 

Apostlarna

År 35 Stefanus blir den förste martyren och Paulus blir frälst

År 45-49 Jakobsbrevet

År 49 Apostlamötet i Jerusalem

50-talet (alt 70) Markusevangeliet

År 51 1 Thessalonikerbrevet

År 52 2 Thessalonikerbrevet

År 54-57 Galaterbrevet, 1 Korintierbrevet

År 57 2 Korintierbrevet, Romarbrevet

60-talet-95 (alt 80-95) Matteusevangeliet

År 61-63 Efesierbrevet, Filipperbrevet, Kolosserbrevet, Filemon

År 62-63 (alt 90) Lukasevangeliet, Apostlagärningarna

År 64 Neros förföljelse av de kristna i Rom

År 65 Hebreerbrevet

År 66 Jakob dör som martyr

År 66 1 Timoteusbrevet, Titus

År 66 Det första judiska kriget

År 67 2 Timoteusbrevet, 1 & 2 Petrusbrevet

År 67 Judasbrevet

År 67 Paulus och Petrus dör martyrdöden

År 70 Jerusalem och templet förstörs

År 73 Masada

År 90 Johannesevangeliet

År 90-100 1, 2, 3 Johannesbrevet

År 95 Uppenbarelseboken

Comments 2

    1. Post
      Author

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.