Kejsar Theodosius (346-395)

Christian MölkKyrkohistoria Leave a Comment

När Theodosius blev kejsare i det romerska imperiet år 379 så avskaffade han religionsfriheten och gjorde kristendomen till officiell statsreligion. Kristendomen gick från att vara en tillåten religion år 313 (i och med kejsar Konstantins toleransedikt), till att vara statsreligion år 380: ”Det är vår önskan att alla olika nationer som står under Clemency och Moderation, bör fortsätta att bekänna …