Gåvotest: Tekniker

Christian MölkGåvotest Leave a Comment

En kyrktekniker är en person som är särskilt kallad att stödja kyrkans verksamhet genom att hantera och underhålla teknisk utrustning. Kyrktekniker spelar en viktig roll i att se till att gudstjänster, möten och andra evenemang fungerar smidigt genom att sköta ljud-, ljus- och bildteknik. Deras uppdrag är att skapa en optimal teknisk miljö som hjälper församlingen att tillbe och delta …