Gåvotest: Själavårdare

Christian MölkGåvotest Leave a Comment

En själavårdare i kyrkan är en person som är särskilt kallad att erbjuda andlig och emotionell stöd till dem som behöver vägledning och hjälp. Själavårdare spelar en viktig roll i att lyssna, förstå och ge råd till människor som går igenom olika livssituationer och utmaningar. Deras uppdrag är att vara en källa till visdom och tröst, att hjälpa människor att …