Vad är liberalteologi?

Christian MölkBlogg, Teologi Leave a Comment

Hur kommer det sig att Svenska kyrkans högsta ledning kan slira på målet vad gäller de helt grundläggande kristna övertygelserna, t.ex. att Jesus uppstod fysiskt, att Jesus föddes av en jungfru, att Jesus är enda vägen till Gud och att Bibeln är Guds ord? Dessa uppfattningar står ju otvivelaktigt i strid med både Bibeln och, inte minst, de kristna trosbekännelserna …