Lukas 6:37-42 – Flisan och bjälken

Christian Mölk Uncategorized Leave a Comment

37Döm inte, och ni skall inte bli dömda. Fördöm inte, och ni skall inte bli fördömda. Förlåt, och ni skall bli förlåtna. 38Ge, och ni skall få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat skall Gud ge er i famnen. Ty med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.” 39Han gav dem också en liknelse: …