Skuggsamhället

Christian Mölk Blogg Leave a Comment

När jag var liten lärde jag mig att inte sparka på den som redan ligger. Nu föreslår Moderaterna att livet ska bli ännu svårare för de som redan är de mest utsatta i vårt samhälle.

Sverige har under många år struntat i att tro på alldeles för många konvertiters vittnesbörd om frälsning och övergång till den kristna tron. Människor som flytt till Sverige, mött Jesus och vill leva i fred och frihet vill Sverige sända tillbaka till världens farligaste land för kristna. Ett uppenbart brott mot mänskliga rättigheter.

Sådana orättfärdiga beslut skapar ett ”skuggsamhälle”, som det nu börjar kallas av Moderaterna. Den som tvingas välja mellan död och förföljelse eller att gå under jorden tvingas ju välja att antingen fly Sverige till ett annat europeiskt land eller försöka hanka sig fram i Sverige utan papper eller bidrag från staten.

När staten sviker måste kyrkan och civilsamhället kliva fram. Församlingsmedlemmar och medmänniskor försöker hjälpa till så att dessa oerhört utsatta människor, klämda mellan död och förföljelse i sitt hemland och oförståelse från myndigheter i sitt nya land.

I en situation där utsatta människor hamnar i kläm borde politiker och myndigheter idka självkritik, göra om och göra rätt. Därför är det för mig häpnadsväckande att det i stället finns riksdagspartier som vill göra det ännu svårare för både de utsatta människorna och de som försöker visa medmänsklighet.

Exempelvis vill nu Moderaterna förbjuda kommuner att ge ekonomiskt stöd till personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Detta samtidigt som Sverige och andra europeiska stater har en skyldighet att människor inom våra gränser inte blir helt utblottade. Alla människor är Guds avbild och har rätt till liv och hälsa. Ingen människa är illegal i sig själv.

Moderaterna vill även förlänga preskriptionstiden för utvisningsbeslut. De som vet att de kommer att dö eller förföljas på grund av sin tro om de skickas tillbaka till sitt hemland tvingas ju gömma sig i Sverige tills de kan försöka få en ny prövning och bli trodda av de svenska myndigheterna som nu förhoppningsvis har blivit bättre på att förstå hur man blir kristen. Många av dessa flyktingar har inget annat val än att försöka överleva genom att hanka sig fram. Att göra det ännu svårare för dem riskerar att skapa en situation där människor blir helt utblottade.

Moderaterna vill även minska biståndet till de länder som inte tar emot sina egna medborgare. De vill med andra ord använda pengar avsedda för andra länders fattiga för Sveriges inrikespolitiska misslyckanden. Andra länders fattiga får lida för att svenska politiker och myndigheter ska kunna skyla över sina egna brister gällande mänskliga rättigheter. Två fel blir inte ett rätt. Men åtgärdar man felet kan man i stället göra två rätt, dvs. behandla flyktingar i Sverige med respekt och värdighet samtidigt som vi bistår andra länders utveckling.

Summa summarum, i stället för att sparka på de som redan ligger genom att att göra livet ännu svårare för vårt samhälles mest utsatta människor, försvåra medmänsklighet och indirekt skapa ännu fler flyktingar genom att minska bistånd, så vill jag se en migrationspolitik som vill främja mänskliga rättigheter, medmänsklighet och bistånd. Hur svårt kan det va.

Share this Post

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.