Pastor Christian Mölk | Tankar kring Pingsts framtid

Pingst håller just nu på att fundera på vem som ska bli ny föreståndare för Pingst FFS (förslagen måste vara inne innan 30 sep 2015), så jag tar tillfället i akt att tänka högt om hur jag skulle vilja se framtidens Pingströrelse i Sverige.

Paraplyorganisation

När EFK (Örebromissionen) och Trosrörelsen bildades misslyckades Pingströrelsen med att hålla ihop. Jag skulle vilja se att Pingst utvecklades till en paraplyorganisation där Sveriges alla olika “pingströrelser” finns samlade. Detta har ju gått bra med de senaste pingströrelserna, Hillsong och United, som ju har stannat inom Pingst, men varför inte föra samtal om samgående även med EFK och Trosrörelsen? Och förmodligen kommer det inom en inte allt för snar framtid ploppa upp nya pingströrelser, och det är bra om Pingst kan behålla dessa inom Pingst istället för utanför. Exempelvis hörs ropen skalla efter en ny “Bibelrörelse”, något som vi förmodligen kommer att få se inom en inte allt för lång framtid.

Biblisk tro i en syndig värld

Precis som på Bibelns tid så rimmar inte direkt samhällets värderingar med Bibelns budskap. Dagens Sverige har en oerhört liberal syn på abort, skilsmässa, sex och homosexualitet. Istället för att anpassa oss efter detta värdsliga synsätt borde vi bli bättre på att presentera Bibelns syn på dessa frågor. Vi ska inte skämmas för Bibelns budskap eller, som Svenska kyrkan har gjort, byta betydelse på vad “kärlek” innebär. Vi ska inte vara rädda för att vara politiskt inkorrekta när samhällets värderingar krockar med Bibeln.

Ekumenik

I en allt mer globaliserad värld möter vi andra kristna i mycket större utsträckning än förut. Flera ledande frikyrkliga personligheter har gensvarat på detta genom att lämna frikyrkan och konvertera till katolicismen eller liknande. Jag tycker detta är helt fel väg att gå. Istället borde denna globalisering göra oss ännu mer stolta över vad vi i Pingst har upptäckt i Bibeln och vara mer frimodiga med att dela vår syn på troendedopet, Andedopet, osv.

Bibeltolkning

Pingst har stundtals haft ett väldigt ambivalent förhållande till Bibeln. Vi värdesätter Bibeln oerhört och är väldigt stolta över vår höga Bibelsyn, men samtidigt ser vi ofta ner på de som på djupet vill studera Bibeln. Om vi ska kunna vara trovärdiga när vi predikar måste vi bli bättre på både Bibelkunskap och kunskap om Bibeln. Vi pingstpredikanter skulle nog alla behöva skämmas om vi jämförde oss med den kunskap Jesus eller Paulus hade om Bibeln.

Samtidigt måste vi vara på vår vakt mot den liberala teologi som vinner mark i många svenska samfund. Det går att kombinera en sund Bibelsyn med akademiska studier.

Återta den sunda karismatiken

Pingströrelsens karismatik började så bra med andliga gåvor, helanden och tungotal. Men de senaste årtionden har jag en känsla av att karismatiken har tagits över av skrikpredikanter med pengabegär och osund New Age-teologi. Vi behöver återta den sunda bibliska andligheten och låta Anden göra underverk mitt ibland oss.

Pingst i Europa och internationellt

Jag skulle vilja att Pingst i Sverige hade mer gemenskap med Pingströrelsen i Europa och internationellt. Det finns mycket vi kan lära av varandra.

Den nya invandringen

Mellanöstern står i brand och många länder upplever kaos. Detta leder till att Sverige tar emot mängder av nya invandrare från dessa länder, länder som tidigare varit helt stängda för mission. Nu har Gud öppnat en möjlighet för oss i Sverige att vittna om vår tro för dessa asylsökande människor. Detta är en fantastisk möjlighet som vi absolut inte får missa!

Som ett resultat av denna nya invandring har de främlingsfientliga rösterna ökat i vårt land. Detta borde vi inom Pingst, om vi ska vara trovärdiga gentemot vårt namn (den bibliska Pingstdagen är ju dagen då Gud lät evangeliet höras på alla språk och bland alla folk), stå upp emot. Här är inte jude eller grek, svensk eller invandrare, vit eller svart. Alla är vi ett i Kristus!

Mission i en globaliserad värld

Pingst har genom historien varit väldigt framgångsrika internationellt sett. Vi måste fortsätta ligga steget före och kombinera ny teknik med vår inneboende drivkraft att vittna om Jesus i Andens kraft. Det finns fortfarande 4000 onådda folkgrupper i världen. Exempelvis IBRA är en missionsorganisation som borde lyftas fram ännu mer och inspirera oss till att satsa på ännu mer mission.

Mission i Sverige

Jag anser att vi borde se på Sverige som ett missionsland. När församlingarna i Norrland hjälpte varandra att stötta pingstförsamlingen i Kiruna fick detta mycket gott resultat. Jag skulle vilja se mer av detta i fler delar av landet. Vi borde bli bättre på att jobba med församlingsplanteringar i förorten och på landet.

Brygga generationsklyftorna

Pingst är idag både en väldigt modern och samtidigt gammal rörelse. Nästan alla församlingar brottas med att de äldre inte gillar modern lovsång medan de yngre inte gillar gamla Segertoner. Vi måste hitta ett sätt att föra samman generationerna på ett sunt sätt.

Fler tankar jag haft i ämnet: “Pingstsamfund eller fria församlingar?

Tagged with →  
Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.