Haggai 1:3-11 – Lägg märke till hur det går för er

Christian Mölk Haggai Leave a Comment

3 Och Herrens ord kom genom profeten Haggai. Han sade: 4 Är det då tid för er att själva bo i panelade hus, medan detta hus ligger i ruiner? 5 Så säger nu Herren Sebaot: Lägg märke till hur det går för er. 6 Ni sår mycket men skördar litet. Ni äter men blir inte mätta. Ni dricker men släcker inte törsten. Ni klär er men blir inte varma. Den som får inkomst har hål i börsen. 7 Så säger Herren Sebaot: Lägg märke till hur det går för er. 8 Gå upp till bergen, hämta trävirke och bygg upp mitt hus, så skall jag glädja mig över det och visa min härlighet, säger Herren. 9 Ni väntade er mycket, men se, det blev litet. Och när ni förde det hem, då blåste jag bort det. Varför? säger Herren Sebaot. Därför att mitt hus ligger i ruiner, medan ni har bråttom, var och en med sitt eget hus. 10 Därför har himlen över er hållit tillbaka sin dagg och jorden har hållit tillbaka sin gröda. 11 Jag har kallat på torka att komma över landet och över bergen, över säden, vinet och oljan, över det som jorden alstrar, över människor och djur och över era händers arbete.

 • Herrens ord kom genom profeten Haggai
  • Tidigare hade Haggai riktat sig till det judiska ledarskapet, nu riktar han sig till hela folket.
  • Återigen visar Haggai att han bara är en talesman för Gud, det är inte hans egna ord som han framför, det är HERRENS.
 • Är det då tid för er att själva bo i panelade hus, medan detta hus ligger i ruiner?
  • Folket hade slutat bygga på templet och istället satsat på att bygga lyxiga hus till sig själva.
   • Det är svårt att inte dra paralleller till svensk frikyrkorörelse som satsar mycket pengar på sina hem men inte på församlingen.
 • Lägg märke till hur det går för er
  • Att det judiska folket hellre satsade på att bygga upp sina egna hus upprörde Gud vilket ledde till att han sände diverse ekonomiska besvär i form av opassande väder vilket försvårade den livsviktiga skörden.
   • Det är ironiskt att trots att folket hade satsat på sin egen ekonomi var det just ekonomiska besvär de fick.
   • När vi inte satsar på Gud först, då välsignar inte Gud det vi prioriterar före.
   • Israels folks största problem var inte Djävulens attacker utan deras egna prioriteringar.
  • Till syvende och sist så är detta en fråga som drabbar alla troende; är vårt fokus på oss själva eller på Gud?
   • Om Gud ger oss ett tydligt uppdrag men vi väljer att göra något annat så kanske vi inte ska bli förvånade om vi misslyckas med det?
 • Bygg upp mitt hus
  • Gud ger folket en lösning på problemen; om de färdigställer templet så kommer också deras övriga problem lösa sig.
  • Jesus adresserar exakt samma problem som det judiska folket hade på Haggais tid; mat, dryck och kläder, när han undervisar oss om samma princip: ”Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.” (Matt 6:31–33).
  • Det bör dock tilläggas att det inte nödvändigtvis är något fel på att ha ett fint hus, men inte så länge som Guds hus ligger i ruiner.
   • Kung Salomo byggde först Herrens hus och sen sitt eget kungahus (1 Kung 9:10, 6:38, 7:1).
 • Jag har kallat på torka
  • Det var Gud själv som hade sett till så att folket hade det besvärligt.
   • Inte alla problem man möter har en given orsak, men ibland kan det vara värt att stanna upp och lyssna på Gud ifall han vill säga något i den situation man befinner sig i.

 

Share this Post

Skriv en kommentar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.