Pastor Christian Mölk | Vad säger Bibeln om förbund?

BibelsamtalEtt förbund, även känt som ”Testamente”, vilket är det latinska ordet för förbund, är ett avtal mellan två eller fler parter som ofta bekräftas av ett löfte, ett offer och en måltid. De som ingår förbund med varandra lovar att upprätthålla avtalet och accepterar konsekvenserna av att bryta förbundet. På Bibelns tid kunde en kung ingå förbund med ett annat land. Han lovade då att beskydda folket om de lydde honom och bestraffa dem om de var upproriska. På samma sätt erbjuder Gud ett förbund till Israel där Gud skall vara Israels Gud och Israel skall vara Guds folk. När Gud ingår förbund med Israel på Sinai berg lovar Gud Israel att han ska beskydda och välsigna Israel. Israel i sin tur lovar att älska Gud och inte tillbe några andra gudar samt att lyda Mose lag. När Israel inte längre håller sin del av förbundet så får de inte längre beskydd av Gud och förskjuts därför från sitt land. Eftersom det inte var möjligt för Israel att till fullo lyda Lagen så utförde de ständiga offer för att sona sina synder och på så sätt stanna kvar under Guds beskydd. Genom Israels ständiga misslyckande i att hålla sin del av förbundet visade Gud Israel och resten av världen behovet av en frälsare och lovade Israel ett nytt och bättre förbund. Detta nya förbund ingår Gud med mänskligheten när Jesus dör på korset. Där blir Jesus det offer som bekräftar förbundet och där nattvarden är den måltid som visar att vi ingår i förbundet. I det Nya förbundet är vi inte längre förbundna att lyda Lagen utan ges istället löfte om frälsning och evigt liv som en fri gåva genom att tro på Jesus. I detta nya förbund kan folk från alla nationer ingå och man får ta emot Guds Ande som hjälper oss att frivilligt vilja leva efter Guds ord.

Bibelord

När Mose kom och förkunnade för folket alla Herrens ord och föreskrifter, svarade allt folket med en mun: ”Allt som Herren har sagt vill vi göra.”Och Mose skrev ner alla Herrens ord. Nästa morgon steg han upp tidigt och byggde ett altare nedanför berget och reste där tolv stoder för Israels tolv stammar. Han sände israeliternas unga män att offra tjurar som brännoffer och gemenskapsoffer åt Herren. Och Mose tog hälften av blodet och slog det i skålar och den andra hälften av blodet stänkte han på altaret. Han tog förbundsboken och läste upp den för folket, och de sade: ”Allt som Herren har sagt vill vi göra och lyda.” Då tog Mose blodet och stänkte på folket och sade: ”Se, detta är blodet för det förbund som Herren har slutit med er i enlighet med alla dessa ord.” Mose och Aron, Nadab och Abihu och sjuttio av de äldste i Israel gick dit upp. 10 De fick se Israels Gud, och under hans fötter var som ett golv av safir, likt själva himlen i klarhet. 11 Men han lät inte sin hand drabba de främsta av Israels barn. De skådade Gud, och de åt och drack.” (2 Mos 24:3–11)

10 De har vänt tillbaka till de missgärningar deras fäder begick. De har inte velat höra mina ord utan har följt andra gudar och tjänat dem. Israels och Juda hus har brutit förbundet som jag slöt med deras fäder. 11 Därför säger Herren så: Se, jag ska låta en olycka drabba dem, som de inte ska kunna komma undan. När de då ropar till mig kommer jag inte att lyssna på dem.” (Jer 11:10–11)

Men nu har Kristus ett högre prästämbete, liksom han också är medlare för ett bättre förbund som är grundat på bättre löften. För om det första förbundet hade varit utan brist, skulle det inte behövas ett andra. Men Gud förebrår dem när han säger: Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus,
inte som det förbund jag slöt med deras fäder den dag jag tog deras hand och förde dem ut ur Egyptens land, för de blev inte kvar i förbundet med mig, så jag brydde mig inte om dem, säger Herren.10 Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren: Jag ska lägga mina lagar i deras sinne och skriva dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud, och de ska vara mitt folk. 11 Då ska ingen mer behöva undervisa sin landsman, ingen sin broder och säga: ”Lär känna Herren!” Alla kommer att känna mig, från den minste av dem till den störste, 12 för jag ska i nåd förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder. 13 När han talar om ett nytt förbund, har han därmed förklarat det förra föråldrat. Och det som blir gammalt och föråldrat är på väg att försvinna.”
(Heb 8:6–13)

26 Medan de åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: ”Tag och ät. Detta är min kropp.” 27 Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sade: ”Drick av den alla. 28 Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse.” (Matt 26:26–28)

25 På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: ”Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det för att minnas mig.”” (1 Kor 11:25)

Samtalsfrågor

 1. Vad är det Gamla förbundets löfte, offer och måltid?
 2. Vad är det Nya förbundets löfte, offer och måltid?
 3. Varför klarade inte Israel att hålla sin del av förbundet?
 4. På vilket sätt är det Nya förbundet bättre än det Gamla?
 5. Gäller det Gamla förbundet mellan Gud och Israel fortfarande?

Fler intressanta bibelord

5 Mos 28, 1 Mose 31:43-55, 1 Mose 8:20–9:17, 1 Mose 15, 2 Mos 19-24, Josua 24:1-28, 2 Sam 3:9–10, 2 Sam 7:8–16, 2 Kung 11:17, 2 Kung 23:1-3, Nehemja 9:38–10:39, Hos 6:7, Lukas 22:20, 1 Kor 11:17-34, Sak 2:11, Upp 21:3, Ef 2:8–9, Rom 8:9–11, Heb 7:22–25, Hes 37:26–28, Jer 31:31–33, Heb 9:15, Jer 3:1

 • Martin

  Hej Christian
  Vilken roll har Bibeln i det Nya förbundet? Blir det inte lika omöjligt att följa befallningarna i Nya Testamentet som i Gamla Testamentet? En lagbok byts ut mot en annan. Eller blir vi genom det Nya förbundet till och med fria från det vi kallar Nya Testamentet?
  Hälsningar Martin

 • Hej Martin!

  Här kan du läsa lite om Bibeln: http://www.christianmolk.se/2015/04/bibelstudium/

  Alla ”befallningar” eller ”bud” i Nya testamentet utgår från att vi ska älska Gud och varandra. Jag kan hålla med om att detta är svårt att alltid leva upp till, men till vår hjälp har vi kristna fått den helige Ande.

  “”Mästare, vilket är det största budet i lagen?” Han svarade: ”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.”” (Matt 22:36–40)

  “Ty detta är det bud som ni har hört från början, att vi skall älska varandra” (1Joh 3:11)

  “När vi älskar Gud och håller hans bud, då vet vi att vi älskar Guds barn. Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga.” (1Joh 5:2–3)

 • B W

  Hej Martin & Christian,

  Detta har jag funderat mycket på, läst om och bett över de senaste två åren. Ett par saker jag kommit fram till (så länge jag inte blir överbevisad om annat):

  – Nya förbundet började i samband med Jesu död, när förlåten rämnade. Jesus predikade alltså fortfarande under det gamla förbundet, men också med en framåtblick till hur det skulle bli efter Hans död och uppståndelse.

  – Matt 5:17-18 är ett viktigt bibelord i samanhanget.” Mat 5:17 Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett.” Jag förstår nu att fullborda innebär att vi inte behöver – eller snarare inte ska – följa lagen eller profeterna själva. Genom en levande tro på Jesus, som redan fullbordat allt, förblir vi i Honom och Han förändrar oss inifrån och ut. På så sätt förvandlas vi ”automatiskt” utan att behöva anstränga oss för att ”följa befallningarna i Nya Testamentet”.

  – Ett exempel man kan fundera över: Du hänvisar till ordet om det största budet i lagen. ”.. i lagen”, alltså. Detta kommer från Gamla förbundet. Om man vänder på steken: Gud har älskat oss först. När vi förstår vad detta innebär kan vi inte annat än älska Honom och vår nästa (men som en följd/frukt till skillnad från som en befallning):
  1Jn 4:19 Vi älskar därför att han först har älskat oss.

  Finns mycket mer att säga om detta. Frälsningens gåva (av tro) kontra belöningar, till exempel. Paulus uppmanar till mycket för att vi skall vandra i vår kallelse och få vår belöning (se 1 Kor 3:9-15).

  Varma hälsningar,

  B W

 • B W,

  Bra kompletterande kommentar!

 • Martin

  Hej B W!
  Jag har också funderat och bett över detta Nya Förbund. Det är så många som vill göra det till det Gamla Förbundet genom att byta ut terminologin. Slutsatsen blir att vi ändå ska följa allt i Bibeln. Och vips så är vi ju tillbaka i dödens förbund igen.

  Kanske vi ställer upp fel problemställning från början. Vi säger att människan är under Guds dom tills dess att hon tror evangeliet och erkänner Jesus som Herre. Då accepterar Gud henne och föder henne på nytt och välkomnar henne in i stugvärmen. Men här ligger allt ansvar på människan. Gud har skickat Jesus för att dö för dina synder och du måste bara ta emot denna frälsningens gåva. Det lilla ordet ”bara”. Men inget händer. Och vi börjar fundera på vad vi har gjort för fel. Gud har ju gjort sin del. Vi överlåter oss igen. Vi ber frälsningsbönen.

  Problemställningen är att vi tror att Gud har ett problem med oss. Men det är inte Gud som anklagar oss, det är Satan. Den anklagande rösten vi hörde hela vårt liv är inte från Gud, den kommer från Satan. Befrielsen kommer när vi upptäcker att vi faktiskt redan ÄR förlåtna. Frälsningen är i en mening i dåtid. Nu har Satan blivit avväpnad på alla sina vapen, han står där med tunghäfta och kan inte anklaga dig längre. Gud älskade dig innan och han älskar dig nu och han kommer älska dig i all evighet. Den anklagande rösten var Satans, inte Jesus.

  Kyrkan riskerar här att ställa sig på Satans sida. På den anklagandes sida. Därute är dom oförlåtna, här är vi förlåtna. Igen, alltid denna fråga som att problemet är förlåtelse. Det är att förringa Jesus offer på korset. Ja Jesus har förlåtit all synd, om du bara… Nej. Det är Satans röst. Denna ”tro” blåser upp människor. JAG tror så bra så att Gud har förlåtit mig, så att jag kan tala i tungor och profetera och lalalalala. Det är inte klokt. Nej, Gud förlät oss redan när vi var syndare. Där är Guds storhet.

  Guds välsignelser,
  Martin

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.