Pastor Christian Mölk | Yoga
Currently viewing the tag: "Yoga"

Ni som läser den här bloggen vet att jag har följt ärendet kring yoga i skolan. Kortfattat kan man säga att i den ena ringhörnan har vi “yoga”, som har ett religiöst och andligt ursprung och ingår i hinduismen. I den andra ringhörnan har vi den “konfessionslösa skolan”, där undervisningen enligt skollagen ska vara konfessionslös. Dessa två har nu fightats och segrande ur bataljen går “yoga”.

Skolinspektionen har enligt tidningen Dagen kommit fram till att “yoga-inslagen i skolverksamheten inte bryter mot kravet på icke-konfessionalitet”. Anledningen till detta verkar vara att yoga-inslagen inte har ingått i skolans undervisning utan har använts mellan lektionerna. Eventuellt är alltså yoga fortfarande att betrakta som religiöst, men eftersom det inte ingår i undervisningen så kan inte Skolinspektionen förbjuda yoga. Skolinspektionen säger dock enligt SvD att yogan ska “ha fokus på hälsa och välbefinnande för att vara tillåten och inte ha ”inslag av bekännelsekaraktär” för att betraktas som icke-konfessionell”.

Om jag förstått det rätt så kan man jämföra dessa yoga-inslag med frivilliga kristna bönemöten på rasterna. Lika lite som Skolinspektionen kan förbjuda frivilliga bönemöten på raster så kan man alltså inte heller förbjuda frivilliga yoga-inslag som inte är på lektionstid.

Yoga vann alltså första ronden mot den konfessionslösa skolan, men förmodligen kommer snart rond 2; hur religiöst är yoga egentligen? Att det används inom religion och praktiseras religiöst och andligt i vissa sammanhang står väl självklart för alla, men hur religiös eller andlig är den svenska varianten av yoga? Och om man i den svenska varianten plockar bort de andliga inslagen, kan det då fortfarande kallas för yoga?

Läs mer:
Dagen – Avslag för anmälan mot yoga i skolan
Dagen – ”Man har inte satt sig in i vad yoga innebär”
SvD – Skola får fortsätta med yoga
Kyrkans tidning – Okej med yoga i skolan
Kyrkans tidning – Analys: Yoga accepteras inte som religiöst
DN – Yoga tillåtet i skolan

Debatten om huruvida yoga borde tillåtas på våra skolor eller inte fortsätter, nu senast i SVT Debatt. Tidigare har ju min blogg uppmärksammats på den nya sajten Skolyoga.

Siwert Öholm menade med bestämdhet att yoga är både religiöst och andligt och om den version av yoga som lärs ut på skolorna nu mot all förmodan inte skulle vara det så föreslog Öholm att man då borde byta namn på det. Det verkar som att Siewert har hämtat detta förslag från min blogg när han kanske läst mitt tidigare blogginlägg i ämnet “Är svensk yoga religiöst?” =)

Men hursomhelst, debatten i SVT Debatt var faktiskt väldigt intressant. Är yoga religiöst? En yogalärare menade att yoga inte är religiöst, men att det är andligt och spirituellt. Linda Bergling lyfte fram att yoga har andliga rötter och att detta borde varudeklareras.

Personligen respekterar jag att folk vill hålla på med yoga, men själv vill jag inte delta i andra religioners andlighet, och därför är jag väldigt skeptisk till att det ska ingå i en skolas eller ett sjukhus verksamhet. På sjukhus kan man tydligen få yoga på recept vilket jag tycker är en aning märkligt. Öholm menade att man då lika gärna borde kunna få förbön på recept. Själv tycker jag att andliga och religiösa metoder borde erbjudas separat från skolan och vården. På sjukhus finns det ju t.ex. ofta olika bönerum dit man kan gå om man känner det behovet.

Titta gärna på debatten och kommentera nedan om du har någon åsikt. Yogadebatten börjar från 32:10.

SVT Debatt – Yoga i skolan
Aftonbladet – Siewert Öholm till attack mot ”yogabluffen”

I ett tidigare blogginlägg har jag funderat på varför barnmorskor lär ut det buddhistiska mindfulness. Visst, den svenska varianten av mindfulness är väl kanske inte religiöst, men dess rötter är ju det. Nu har det hinduiska yoga börjat diskuteras sedan SvD uppmärksammat att Östermalmsskolan i Stockholm blivit anmälda för att de har yogaklass för eleverna. Enligt anmälan så är yogans syfte att ”ta kontakt med hinduiska gudar”. Nu är det upp till Skolinspektionen att avgöra om yoga innehåller religiösa inslag och gör det det så borde det med andra ord inte vara tillåtet i dagens konfessionslösa skola. Får inte prästen be på skolavslutningen så borde inte heller yoga vara tillåtet i skolan.

För mig som kristen är detta en knepig fråga. Givetvis vill inte jag delta i en annan religions ritualer eller metoder, men vart går gränsen? Om man som kristen aldrig får göra något som kan tänkas ha en koppling till något hedniskt eller religiöst, då kan man ju snart inte göra något alls.

I Sverige har vi ju t.ex. midsommarstången, tomten, osv. När man åker utomlands så kan det i vissa länder tom vara omöjligt att äta kött som inte är välsignad i någon guds namn.

Kikar man lite i Bibeln så märker man att detta var en fråga som även de första kristna funderade över. Det finns framförallt två saker man kan lära sig från Bibeln. För det första så skriver Paulus:

   “Ät allt som säljs på torget utan att för samvetets skull ställa någon fråga. Ty jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren.” (1Kor 10:25–26)

Av detta kan vi lära oss att vi kan äta julskinka, vi kan äta kött utomlands som har välsignats i någon guds namn, osv. Vi smittas inte automatiskt av någon annan religions andlighet utan är fria att äta det vi vill, så länge som vi gör det i tacksamhet till Herren. Men efter detta så fortsätter Paulus att skriva:

   “Om någon av dem som inte tror bjuder hem er och ni vill gå, ät då allt som sätts fram åt er, utan att för samvetets skull ställa någon fråga. Men om någon skulle säga till er: ”Det här är kött från avgudaoffer”, så avstå från att äta av hänsyn till honom som sade det, och för samvetets skull. Jag menar då inte ditt eget samvete utan den andres. Varför skall min frihet dömas av en annans samvete? Om jag för min del äter med tacksamhet, varför skall jag då hånas för något som jag tackar Gud för? Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Väck inte anstöt vare sig hos judar eller greker eller i Guds församling. Själv försöker jag i allt foga mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan de mångas, att de skall bli frälsta.” (1Kor 10:27–33)

Här ser vi att vi själva är fria att äta som vi vill, men att vi ska visa hänsyn om andra får dåligt samvete av detta och inte väcka anstöt. Vi kristna har en stor frihet, men det är viktigare att visa kärlek mot medmänniskor än att alltid åberopa sin egen frihet. Det är bättre att bevara en enhet och gemenskap än att insistera på sin egen personliga rätt. Detta ser vi även i Apg 15:29 där de nykristna hedningarna instrueras att avstå från “kött som offrats till avgudar”. Inte för att det i sig självt behöver vara fel, som vi såg i 1 Korintierbrevet kapitel 10, utan för att bevara enheten mellan judar och hedningar.

Vad kan vi då lära oss av detta? Jo, att vi kristna inte nödvändigtvis behöver avstå från allt som någon gång har varit religiöst. En kristen ska givetvis inte offra kött till avgudar, men om kött som tidigare har offrats till avgudar säljs på torget så behöver det inte vara fel att äta det köttet. En kristen ska givetvis inte delta i yoga så länge som det är något religiöst, men det är inte fel att göra de kroppsövningar som ingår i yoga. I så fall så skulle man ju råka tillbe en avgud så fort man av en slump råkade göra en rörelse som ingår i yoga.

Däremot tycker jag att det är onödigt att kalla den svenska varianten av yoga för just “yoga”, eftersom yoga är så förknippat med österländska religioner. Om man nu har plockat bort de buddhistiska och hinduiska inslagen i mindfulness och yoga, varför då fortsätta att kalla det för mindfulness och yoga när det ju egentligen inte längre är det? Det ska bli intressant att se vad Skolinspektionen kommer fram till, för om det finns religiösa inslag i den svenska varianten av yoga så tycker jag definitivt att det ska plockas bort från skolorna, men om det inte finns några religiösa inslag så tycker jag att det borde byta namn eftersom det då inte längre är yoga, så vitt jag förstår.

Kommentera gärna om du har någon erfarenhet av yoga och/eller om du har goda kunskaper om yoga.

Läs mer:
Mindfulness hos barnmorskan
Yogaklass fall för Skolinspektionen
Stockholmspolitiker vill ha kvar yoga i skolan
Fadern, sonen och det heliga gymmet
Yoga på skolschemat anmäld – som religiös
Yoga på lektionstid ett fall för Skolinspektionen

Kontakt
Vill du kontakta mig? Är du intresserad av att bli kristen eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så hjälper jag dig.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.