Pastor Christian Mölk | Hur får man asyl i Sverige?

I församlingen där jag jobbar som pastor, Timrå Pingst, kommer det många människor från jordens alla hörn. Många av dem är flyktingar som söker asyl i Sverige. Jag tänkte dela med mig av mina erfarenheter i hur man kan hjälpa flyktingar på lite olika sätt.

Utlänningslagen 4 kap 1 §

Mitt första tips är att förstå den svenska Utlänningslagen och vem som har rätt till asyl i Sverige. I kapitel 4, paragraf 1 står det följande:

“Med flykting avses i denna lag en utlänning som

– befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och

– inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd.”

Denna lag kan delas upp i fem punkter, och för att få asyl i Sverige måste man uppfylla alla dessa kriterier. Låt oss gå igenom lagen punkt för punkt:

1 – “Befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i

I praktiken innebär detta att man har lämnat det land där man är medborgare och att man nu befinner sig i Sverige.

2 – “därför att han eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse”

“Förföljelse” innebär att det förekommer  handlingar  som  “innebär  en allvarlig  överträdelse  av  de  grundläggande  mänskliga   rättigheterna”.

För att uppfylla detta kriterium behöver man vara rädd för att bli utsatt för förföljelse om man stannar kvar i sitt eget land, oavsett om det har hänt tidigare eller inte. Man behöver alltså inte redan ha blivit utsatt för förföljelse för att få asyl i Sverige, men man behöver känna en fruktan för att det skulle kunna hända i framtiden.

3 – “därför att han eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse”

Den rädsla man har inför förföljelse måste också vara “välgrundad”, dvs. att faran är verklig och kan bekräftas av andra.

4 – “på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp”

För att få asyl i Sverige måste denna förföljelse bero på något utav ovan 7 nämnda kriterier. Känner man en rädsla för att bli förföljd för något helt annat är det inte säkert att man kan få asyl i Sverige.

5 – “inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd.”

Även om man uppfyller alla tidigare kriterier så är det inte säkert att man får asyl i Sverige utifall Migrationsverket bedömer att det egna landet kan tillgodose beskydd.

Frågor att ställa till asylsökande för att se om de uppfyller kriterierna:

  1. Befinner du dig i Sverige men är inte svensk medborgare?
  2. Är du rädd för att bli förföljd i ditt hemland?
  3. Kan du på något sätt bekräfta denna rädsla?
  4. Beror denna förföljelse på något av de 7 kriterierna i Utlänningslagen?
  5. Är du rädd för att du inte kan få skydd av ditt eget land?

Om man kan svara ja på alla dessa 5 frågor, då ska man enligt Utlänningslagen få asyl i Sverige!

Om man inte uppfyller dessa 5 kriterier, då kan man eventuellt få asyl ändå, om man uppfyller kriterierna för “Alternativt skyddsbehövande” eller “Övrigt skyddsbehövande”. Men mer om det en annan gång.

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.