Pastor Christian Mölk | Inte utan korset

Har några dagars välförtjänt semester och har därmed äntligen fått tid att läsa och recensera den bok som Stefan Swärd skrivit och skickat till mig: “Inte utan korset” som går att köpa på Livets ords förlag. Stefan Swärd är pastor i Folkungakyrkan i Stockholm och är en frekvent debattör på sin blogg www.stefansward.se.

Syftet med boken är enligt Stefan Swärd själv att “motverka de krafter som vill försvaga budskapet om korset, omvändelsen och frälsningen genom att predika ett urvattnat evangelium”. Detta gör Swärd genom att skriva om korset utifrån olika perspektiv samt att argumentera emot ett antal vanligt förekommande liberalteologiska resonemang. Swärd utför alltså med sin bok en viktig och nödvändig uppgift, även om jag givetvis hade önskat att det inte hade behövts, men som det i en tid av globalisering och digitalisering finns ett stort behov av.

Minus

stefansward_inteutankorsetOm vi börjar med det negativa så får vi det snabbt överstökat. Eftersom jag har pluggat på Örebro Teologiska Högskola är jag van vid teologisk facklitteratur med goda källhänvisningar och dylikt. Det märks dock snabbt att detta inte är facklitteratur, utan snarare en undervisningsbok från pastor Swärd. Man kan alltså lära sig mycket matnyttigt om korset utifrån ett predikoperspektiv eller för egen personlig uppbyggelse, men det blir svårt att använda boken som källa i t.ex. en högskoleuppsats. Exempelvis kan Swärd ibland hänvisa till “de gamla kyrkofäderna” eller “den antika traditionen” utan att närmare specificera vilka kyrkofäder eller vilken antik tradition.

Saknar även en rejäl beskrivning av hur den oerhört plågsamma korsdöden gick till, något jag kan tycka att en bok om korset borde innehålla. När jag själv predikar om korsets betydelse brukar jag ofta beskriva detta eftersom det är omöjligt att inte bli starkt gripen av det oerhörda lidande Jesus genomgick för vår skull, ett lidande som ju är en inte helt oviktig del i korsets betydelse.

Plus

Ett stort plus är att det är mycket Bibel! Även om det kanske kan tyckas som en självklarhet för oss “Bibelvänner”, så känns det faktiskt väldigt gott att Swärd utgår ifrån Bibeln när han presenterar sin syn på korset. Idag är det nämligen inte helt ovanligt med teorier om korset som snarare är baserade på en filosofisk eller politisk idé än på Bibeln, något som tyvärr är ett resultat av att man, likt många liberalteologer, tappat sin tro på Bibeln som Guds ord.

Ett av Swärds syften med “Inte utan korset” är ju, som titeln avslöjar, att gå emot de Bibellärare som förringar korset, eller som Swärd uttrycker det i kapitel 13 på sid 109: “Starka krafter i västvärldens kyrkor arbetar systematiskt  för att förringa korsets kraft och betydelse.” Några av de personer som Swärd går emot är bland annat Jonas Gardell, Åke Bonnier och Sofia Camnerin. För den som är intresserad av debatt likt den som ofta uppstår på Stefan Swärds blogg, blir detta kapitel mycket intressant!

Swärd argumenterar exempelvis för att Gardells syn på korset leder till att tron på jungfrufödelsen, Jesu syndfrihet och att Jesus tog på sig vår synd på korset tappar relevans. Ett sådant härnt konkret exempel gör att boken sticker ut och blir dagsaktuell istället för att hamna i bokhyllan bland övriga pastorala skrifter i något ämne. Swärd använder dessa liberalteologiska Bibellärare för att pålysa att en teologi utan korset leder till att även mycket annat faller i den klassiska kristna teologin, och därmed är liberalteologin en fara för den kristna kyrkan. Korset är centralt och förlorar vi korset finns heller inget behov av omvändelse och förlåtelse, Bibeln blir ett smörgåsbord och evangeliet slutar att vara “goda” nyheter. Detta är allvarliga påståenden, men som Swärd på ett bra sätt argumenterar för.

Ofta hörs det dock kritiska röster mot bloggdebatter (ja, jag räknar in denna bok i den kategorin eftersom den är väldigt lik många av de blogginlägg Swärd skriver på sin blogg, om än i något längre format), men själv anser jag att en sund bloggdebatt är av godo för kyrkan eftersom argumenten och Bibeltolkningen granskas och prövas till allmän demokratisk beskådning, mycket likt de gamla kyrkofädernas apologetiska brevskrivande (siktar Swärd månne på att bli en modern svensk kyrkofader?). ;-)

Sammanfattning

Swärds bok “Inte utan korset” är ett debattinlägg som mycket förtjänstfullt argumenterar för en biblisk syn på korset. Jag frestas nästan att beskriva Swärds avslutande summering, som är mycket bra, men undviker det i syfte att istället råda dig till att själv köpa boken om du är intresserad av en sund, klassisk, och framförallt biblisk, syn på korset och dess betydelse. Själv kommer jag att, vid nästa gång som jag predikar om korset, plocka fram Swärds bok och låta mig själv bli inspirerad!

Plus

– Bra för den som vill fördjupa sig om korset och dess betydelse

– Mycket Bibel!

– Klassisk sund Bibeltolkning av korset

– Bra genomgång av 1800-talets strid om försoningsläran

– Dagsaktuella debattexempel

Minus

– Lämpar sig inte som facklitteratur

– Saknar en konkret beskrivning av korsdöden

 

 

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.