Pastor Christian Mölk | Arameiska på gång igen?

Bibeln är ju skriven på hebreiska och grekiska, men egentligen så pratade Jesus faktiskt arameiska. I Israel försöker nu två arabiska byar att väcka liv i det nästintill utdöda språket. Byarna är Beit Jala utanför Betlehem, där Jesus föddes, och Jish i Galileen, där Jesus bodde och spenderade mest tid. Byborna tar hjälp av en arameisk tv-kanal från Sverige, som har många invandrare som kan detta språk, och undervisar några entusiastiska skolelever: “Vi vill prata det språk som Jesus talade” säger eleven Carla Hadad.

Att lära sig det språk som Jesus talade tror jag kan vara till stor hjälp för att ännu bättre förstå Jesus budskap. Teologer och Bibelforskare spenderar ju mycket tid på att studera grekiska, det språk som Nya Testamentet är skrivet på, men egentligen så undervisade ju Jesus troligtvis på arameiska och att kunna det språket kanske kan innebära att man får en ännu bättre förståelse för Jesus budskap.

Varför skrevs då inte Nya Testamentet på arameiska? Jag tror att det har att göra med att grekiska var det stora internationella språket för 2000 år sedan och de kristna ville sprida budskapet om Jesus till alla folk. Tanken med evangeliet är att det ska spridas till alla folk och på alla språk så att Gud kan få lärjungar överallt i alla kulturer. Vi behöver alltså inte lära oss varken grekiska, hebreiska eller arameiska för att förstå budskapet om Jesus, utan tvärtom, budskapet om Jesus kan översättas även till svenska och på så sätt ge ännu större ära till Gud. Men kanske kan ett återupplivande av arameiskan hjälpa oss att förstå nyanser i Jesus undervisning bättre? Låt oss hoppas på det :)

Lästips:
Haaretz: “Christian villages attempt to revive ancient biblical language“.
The Blaze: “Villages in the holy land seek to revive Jesus aramaic language“.

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.