Pastor Christian Mölk | Konflikten om landet Israel

Konflikter uppstår ofta på grund av brist på dialog. Ena sidan vägrar lyssna på andra sidan och bryr sig inte om vad de har för åsikter eller argument och kör istället ensidigt på sin egen linje. För att lösa en konflikt måste antingen ena sidan helt vinna alternativt båda sidor komma överens.

I Israel-Palestina-konflikten upplever jag att båda sidor är lika dåliga på att lyssna på varandra och därav drar jag slutsatsen att konflikten kommer att pågå i all oändlighet tills antingen ena sidan vinner eller tills båda parter kommer överens. Ett tredje alternativ är förstås att Gud griper in, ett alternativ som inte är att förringa.

Men för att belysa svårigheterna i konflikten tänkte jag lite förenklat gå igenom några olika perspektiv utifrån min synvinkel:

Ur ett judiskt perspektiv så tillhör inte Israel varken judarna eller araberna, det tillhör Gud och Gud har rätt att ge landet åt vem han vill: “Och Herren sade till honom: ”Detta är det land, som jag med ed har lovat åt Abraham, Isak och Jakob, när jag sade: Åt dina efterkommande skall jag ge det. Jag har låtit dig se det med dina ögon, men dit in skall du inte komma.”” (5Mos 34:4)

Ur ett kristet perspektiv så spelar inte det fysiska landet Israel någon större roll eftersom Guds rike varken har gränser eller nationstillhörighet. Om judarna eller araberna äger Israel borde alltså inte spela någon större roll för en kristen så länge som man får leva i fred och frihet.

Ur ett västerländskt perspektiv finns en mörk historia av 2000 år med mer eller mindre judeförföljelser som kulminerade i Förintelsen. Jag tror att västvärlden har svårt att hantera Israel-Palestina-konflikten pga dåligt samvete.

Ur ett muslimskt perspektiv är Islam en nyare religion än judendom och kristendom och Jerusalem är en helig plats så det är inte konstigt att man vill kontrollera landområdet.

Ur ett evangeliskt kristet perspektiv så tror man att även om Gud idag verkar genom församlingen så har fortfarande nationen Israel en roll att spela och det framförallt i den sista tiden. Att Israel efter 2000 års uppehåll återigen blev en stat gjorde att många evangelikala tolkade det som att vi nu lever i den sista tiden och att Gud nu kommer att agera genom Israel på något sätt. En allvarlig miss man gjorde i samband med detta var att man ensidigt valde det judiska folkets sida utan att tänka på att det finns många palestinska kristna som blev klämda mittemellan. I detta perspektiv har kristna väldigt mycket att diskutera och bearbeta och därför gläder det mig väldigt mycket att palestinska kristna nyligen har arrangerat konferensen “Christ at the Checkpoint” för att starta en dialog mellan kristna sionister och palestinska kristna. Läs mer: 1, 2, 3, 4.

Kontakt
Är du intresserad av att bli kristen, har frågor om den kristna tron eller vill komma i kontakt med andra kristna? Hör av dig så svarar jag på dina frågor.
Bibelfrågor
Ställ en Bibelfråga eller läs vad andra har frågat och undrar över.
Bibelämnen
Bläddra bland mängder av olika Bibelämnen jag skrivit om.
Kyrkohistoria
Läs om de gamla troshjältarna och kyrkohistoriens alla debatter, martyrer och missionsframgångar.
Bibelsamtal
Samtalsämnen för dig som har en hemgrupp, cellgrupp eller annan samtalsgrupp.
Bibelkommentarer
Christian Mölks Bibelkommentarer (CMBK) är skrivna på svenska med syfte att förklara Bibeln på ett enkelt sätt.
Böcker
Beställ några av mina Bibelkommentarer och böcker.
Bibelpredikningar
Lyssna på mp3-predikningar som går igenom Bibeltexten vers för vers.